πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

Οι Σύμβουλοι/Συνεργάτες των Δημάρχων θα συντάσσουν μελέτες και τεύχη διαγωνισμών

Αυξάνονται (ή και αλλοιώνονται; )τα καθήκοντα που θα μπορούν να ασκούν οι Ειδικοί Σύμβουλοι και οι Ειδικοί/Επιστημονικοί Συνεργάτες των Δημάρχων.

Με το υπό ψήφιση άρθρο 30 του Νομοσχεδίου-“σκούπα”, προστίθεται στο έργο που αυτοί επιτελούν και η σύνταξη –χωρίς πρόσθετη αμοιβή- μελετών και τευχών διαγωνισμού για έργα και υπηρεσίες του Δήμου.

Η Κυβέρνηση υποστηρίζει στην Αιτιολογική Έκθεση ότι η ρύθμιση «κρίνεται σκόπιμη για την υποβοήθηση των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων, οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποστελέχωσης».

Διαβάζοντας πάντως το κατατεθέν άρθρο, δεν περιέχει ρητώς προϋπόθεση εφαρμογής που να σχετίζεται με υποστελέχωση ή μη του Δήμου (π.χ. κάποιο ποσοστό κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων).  Όπως κατετέθη, η δυνατότητα θα έχει οριζόντια ισχύ παντού.

Ειδικότερα, με το αρ.30 του  Ν/Σ αντικαθίσταται η παρ.7 του αρ.163 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), με τη βασική διαφορά εν συγκρίσει με το ισχύον να είναι η προσθήκη στο τέλος του εξής τελευταίου εδαφίου:  « Προς υποβοήθηση της οικείας Τεχνικής Υπηρεσίας, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, μπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα και υπηρεσίες του Δήμου ».

 

Ενδιαφέρον θα ήταν πάντως να σκεφτεί κανείς το ίδιο φαινόμενο σε επίπεδο Κεντρικού Κράτους, τι θα γινόταν για παράδειγμα σε ένα Υπουργείο, εάν αντιστοίχως ο Υπουργός έβαζε τους μετακλητούς του να γράφουν τις μελέτες για τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις αναθέσεις που θα ακολουθούσαν...

 

Σε κάθε περίπτωση, ίσως η Κυβέρνηση, από το να νομιμοποιεί το ρόλο των Συνεργατών στο να κλείνουν “τρύπες” υποστελέχωσης, θα ήταν αποτελεσματικότερο να δρομολογήσει επιτέλους τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ίδιου του προβλήματος της υποστελέχωσης, με τις αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();