πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020

Σφοδρή αντίδραση Δήμου στην δικαστική διεκδίκηση συμβασιούχων για παραμονή στην εργασία τους

Την 6/10/2020, συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων είκοσι τεσσάρων (24) εργαζομένων – συμβασιούχων, εκ των οποίων οι είκοσι (20) είχαν προσληφθεί με τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, ενώ οι λοιποί τέσσερεις (4) με συμβάσεις ΙΔΟΧ μέσω ΑΣΕΠ. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι με τη λήξη των συμβάσεων τους, προσέφυγαν δικαστικώς και τους χορηγήθηκε στις 29/7/2019 προσωρινή διαταγή από τον Πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας υποχρεώθηκε ο Δήμος Κηφισιάς να αποδέχεται την εργασία τους καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης η οποία αρχικά προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 22ης/11/2019.

Ύστερα από δύο αναβολές με ταυτόχρονη διατήρηση της προσωρινής διαταγής τους, προσδιορίστηκε για να συζητηθεί η ως άνω αίτησή τους για τη δικάσιμο της 6ης Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του epoli.gr κατά τη δικάσιμο αυτή και ενώ αιτήθηκε εκ νέου αναβολή από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο των εργαζομένων, ύστερα από σφοδρή αντιδικία του πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Κηφισιάς, απορρίφθηκε το αίτημα της αναβολής τους και συζητήθηκε η υπόθεση, ενώ διατηρήθηκε η προσωρινή διαταγή τους έως την έκδοση απόφασης επί της συγκεκριμένης αίτησης.

Ο ισχυρισμός του Δήμου Κηφισιάς για αντιδικία του είναι η «ξαφνική οικονομική δυσκολία» για να πληρώνει τις αποδοχές των ως άνω εργαζομένων, διαχώρισε όμως την θέση του συνομολογώντας το αίτημα των τεσσάρων εργαζομένων με συμβάσεις ΙΔΟΧ μέσω ΑΣΕΠ, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ουδεμία διαφοροποίηση ως προς την διάρκεια απασχόλησής τους ή τον τρόπο παροχής εργασίας τους.

Οι ως άνω εργαζόμενοι, απασχολούνται σχεδόν σε όλα τα διοικητικά τμήματα του Δήμου Κηφισιάς και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου στις θέσεις εργασίας τους αφενός λόγω της εμπειρίας τους στα ως άνω καθήκοντα σε συνδυασμό με τα τυπικά τους προσόντα καθώς οι περισσότεροι εξ’ αυτών είναι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι., αφετέρου λόγω της έλλειψης τακτικού προσωπικού των ειδικοτήτων τους λόγω αυξανόμενης αποχώρησης των υπάλληλων με συνταξιοδότηση. 

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ του epoli.gr η τωρινή στάση του Δήμου Κηφισιάς είναι εντελώς διαφορετική από τη στάση που έχει κρατήσει από την αρχή του δικαστικού αγώνα των εν λόγω εργαζομένων, δεδομένου ότι, συνομολόγησε και κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής τους αλλά και στα αιτήματα αναβολής τους, τα περισσότερα εξ’ αυτόν χορηγήθηκαν με κοινό αίτημα των δυο πλευρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Δήμος Κηφισιάς έχει ήδη προχωρήσει στην πρόσληψη με οκτάμηνες συμβάσεις άλλων συμβασιούχων με προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το γεγονός ότι, καλύπτει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του με ελαστικές μορφές εργασίας και όχι με μόνιμο προσωπικό.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();