πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020

Οκτώ νέες αλλαγές για τους ΟΤΑ στο Ν/Σ του ΥΠΕΣ (έγγραφο)

Νέο έγγραφο εννέα “νομοτεχνικών βελτιώσεων” κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών στη Βουλή χθες Τρίτη 6 Οκτωβρίου, σε συνέχεια των προηγούμενων 28 που είχε καταθέσει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.Από τις εννέα, οι οκτώ αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για να καταλάβετε το σίριαλ ...”καλής νομοθέτησης” που εκτυλίσσεται, αξίζει να αναφερθεί ότι με τις αλλαγές της Τρίτης, μεταξύ άλλων, αλλάζουν τις αλλαγές της Παρασκευής!

- Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι με τη No4 της Τρίτης διαγράφουν το τελευταίο εδάφιο της περ.β’ της παρ.1 του αρ.32, το οποίο είχαν προσθέσει με τη Νο19 της Παρασκευής.

- Άλλο παράδειγμα, ότι η Νο.7 της Τρίτης είναι ουσιαστικά διόρθωση της Νο.25 της Παρασκευής.

Πρόκειται για τραγέλαφο, και να φανταστεί κανείς ότι για όλα αυτά τα “γράψε-σβήσε” οι Βουλευτές καλούνται να ψηφίσουν αύριο Πέμπτη.


Ο AIRETOS κωδικοποιεί τις νέες “νομοτεχνικές βελτιώσεις”:

 

Νο.1: τροποποιείται αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων.

Είχαν καταθέσει ότιαποφασίζει για τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων οριζόντιας συνεργασίας του αρ.12 του ν.4412/2016»

Το αλλάζουν σε: αποφασίζει για «την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων» του αρ.12 του ν.4412/2016

Νο.2: αντίστοιχη τροποποίηση αρμοδιότητας και για την Οικονομική Επιτροπή των Περιφερειών

Νο.3: αλλάζουντο ασυμβίβαστο που εισήγαγαν την Παρασκευή για το προσωπικό των “Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, ώστε να αφορά μόνο τα καθήκοντα «που τους ανατίθενται ως τακτικό προσωπικό του νομικού προσώπου».

Νο.4 Διαγράφουν το ασυμβίβαστο που κατέθεσαν την Παρασκευή και αφορούσε τους Μηχανικούς του Μητρώου της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Νο.5 Αλλάζουν από «έως 31.12.2020 σε «έως 30.4.2021» την προθεσμία μέχρι την οποία οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενώσεις τους και οι Περιφέρειες μπορούν να λάβουν Αποφάσεις για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, για την προσαρμογή των υφιστάμενων Αναπτυξιακών Α.Ε. ή για τη συμμετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς.

Νο.6 στο αρ.38 περί επιχορήγησης Δήμων για την αποπληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής, επιφέρουν τις εξής αλλαγές:

i)στο πεδίο εφαρμογής, περιλαμβάνονται αυτές που «καθίστανται τελεσίδικες έως 31.10.2020»

ii) ο προϋπολογισμός «έως 40 εκατομ.» διπλασιάζεται σε «έως 80 εκατομ.».

Νο.7 Είναι ουσιαστικά ίδια με την Νο.25 της Παρασκευής, για τα κίνητρα σε Υπαλλήλους ορεινών-νησιωτικών Δήμων, αλλά κατά την αντικατάσταση έλειπε μια λέξη του ισχύοντος, οπότε την επαναλαμβάνουν ορθά.

Νο.8 Μετά τις έντονες αντιδράσεις, διαγράφουν ολόκληρο το άρθρο 47, που όριζε ότι τα έσοδα από το ειδικό τέλος παραγωγής ηλεκτρονικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και υβριδικούς σταθμούς, μπορούν να διατίθενται, κατόπιν Απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, για την εξόφληση οφειλών και την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στις ανταποδοτικές του υπηρεσίες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποσοστιαία αναλογία επιμερισμού μεταξύ των Κοινοτήτων.

Νο.9 Δεν αφορά ΟΤΑ η παρ.3 του αρ.48 που αλλάζει.  Είναι η διάταξη που εξαιρεί τα οχήματα που διατίθενται για την κίνηση του Αρχιεπισκόπου, από τις κείμενες διατάξεις σχετικά με τη χρήση και κίνηση οχημάτων του Δημοσίου. Πλέον θα εξαιρούνται και τα οχήματα για την κίνηση των Μητροπολιτών ως ειδικότερα προσδιορίζονται. )

Ο AIRETOSπαρουσιάζει το επίσημο έγγραφο που κατέθεσε ο Υπουργός στη Βουλή ΕΔΩ


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();