πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

Τι διεκδικεί η ΚΕΔΕ για την Μεταρρύθμιση

Σε κάθε τοπική συνδιάσκεψη που πραγματοποιείται μεταξύ ΚΕΔΕ και ΠΕΔ εν όψη της νομοθέτησης ενός νέου πλαισίου Μεταρρύθμισης, είναι σίγουρο ότι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στρέφεται στην εισήγηση του πρόεδρου της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ και δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Γρ. Κωνσταντέλλου. Στον τομέα αυτόν άλλωστε στρέφεται και η πλειοψηφία των παρεμβάσεων των αιρετών.
Ο κ. Κωνσταντέλλος σε κάθε του εισήγηση εξηγεί ότι κυρίαρχο ζητούμενο για την ΚΕΔΕ είναι η ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας και η αναβάθμιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α βαθμού στις τέσσερις νομικές δράσεις που αναμένονται: Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, Κώδικας Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων, Εκλογικός Νόμος και αναμόρφωση του νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ βασίζονται στο Πρόγραμμα οργάνωσης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των Περιφερειών και των Δήμων που έχει συντάξει η ΕΕΤΑΑ και ο οποίος βασίζεται σε 3 άξονες.
1) την Αναδιοργάνωση και την Διοικητική Μεταρρύθμιση με την απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών
2) τις Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3) την Επιμόρφωση προσωπικού αλλά και αιρετών

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις του μεταρρυθμιστικού πλαισίου που βάζει η ΚΕΔΕ έχει χωριστεί σε έξι τομείς:
Σύστημα Διακυβέρνησης
Μεταρρύθμιση
Καταστατική θέση αιρετών
Οικονομική διαχείριση και Έλεγχος Νομιμότητας
Προσωπικό ΟΤΑ
Εποπτεία

Το Σύστημα διακυβέρνησης όπως επισημαίνει ο κ. Κωνσταντέλλος χρειάζονται νομικές βελτιώσεις, αξιοποίηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και μεταφορά πακέτου αρμοδιοτήτων προς τους δήμους.

Η ΚΕΔΕ διεκδικεί:
Την αδειοδότηση και τον έλεγχο λειτουργίας όλων των νομικών και φυσικών προσώπων στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας καθώς και των έργων και επενδύσεων περιφερειακής και τοπική σημασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Την παρακολούθηση και εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, την διαχείριση υδάτων, των στερεών και υγρών αποβλήτων και των κινδύνων από φυσικές καταστροφές.

Την Χωροθέτηση την αδειοδότηση και τον έλεγχο λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

Την διαχείριση των δημόσιων ακινήτων και υποδομών περιφερειακής και τοπικής σημασίας καθώς και την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων όπως πάρκα ορεινοί όγκοι, αλιευτικά καταφύγια, λιμενικές εγκαταστάσεις και εγκαταλελειμμένα κτίρια της ΕΤΑΔ .
Την διοίκηση της ενδοπεριφερειακής συγκοινωνίας καθώς και τη συντήρηση των συγκοινωνιακών έργων περιφερειακής και τοπικής σημασίας

Επίσης προτείνει:
Την επανασυγκρότηση της τοπικής αστυνομίας.

Την αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου για την διαχείριση του δικαιώματος των ΟΤΑ για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας.

Την διοικητική μεταφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Κεντρικής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι χωροθετημένες σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο και η αρμοδιότητά τους αφορά είτε σε τοπική υπόθεση, είτε σε αποστολή του κράτους και η οποία ασκείται από τη τοπική αυτοδιοίκηση εξασφαλίζοντας το σύνολο των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και την υλικοτεχνική υποδομή, και όταν δεν χρειάζεται χωρική μετακίνηση προσωπικού ή υποδομών. Ο κ. Κωνσταντέλλος αναφέρει ως παραδείγματα τα κοινωνικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στα όρια ενός δήμου, τα Νηπιαγωγεία, τα γραφεία του ΟΑΕΔ και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ιδίως τα Κέντρα Αστικού τύπου. Επίσης τις πολεοδομίες και τις αρμοδιότητες τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων που αφορούν τοπική κλίμακα, τοπικές κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές μελέτες, αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων πάρκων κλπ.

Για την Καταστατική Θέση των Αιρετών η ΚΕΔΕ διεκδικεί:
Να ισχύουν για όλους τους αιρετούς της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι ίδιοι κανόνες για το σύνολο των θεμάτων τους.
Η ΚΕΔΕ επαναφέρει τις θέσεις που έχει λάβει στα συνέδρια της και απαιτεί:
Ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών
Επαναρύθμιση θεμάτων αστικής, ποινικής και πειθαρχικής ευθύνης για την αποφυγή της πολιτικής ομηρίας τους (ασυλίες).
Ρύθμιση της χορηγίας των αιρετών σε σχέση με την κατοχύρωση δικαιωμάτων για τους νέους δημάρχους ή την απάλειψη των διατάξεων που προβλέπουν την μείωση των συνάξεων.
Κωδικοποίηση και ρύθμιση όλων των προβλημάτων της καταστατικής θέσης των αιρετών όπως των μισθολογικών προβλημάτων, ειδικές άδειες, θωράκιση έναντι υπηρεσιακών μεταβολών, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά οι χορηγίες κλπ.
Η ΚΕΔΕ προτείνει την σύσταση ενός μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης υπό τη μορφή παρατηρηρτηρίου.

Κατάρτιση και ψήφιση κώδικα δεοντολογίας για την ιδιάζουσα δωσιδικία, έτσι ώστε οι αιρετοί να δικάζονται σε πρώτο βαθμό από τα εφετεία και να μην τίθενται σε αργία με την πρωτόδικη απόφαση.
Ζητάει επίσης την κατάργηση της διάταξης του άρθρο 20 του νόμου 4387 του 2016 αναφορικά με απώλεια κατά 100% της σύνταξης των συνταξιούχων αιρετών.
Και τέλος ζητάει την επαναφορά της διάταξης αναγνώρισης της θητείας ως προϋπηρεσία στο δημόσιο.

Στα θέματα προσωπικού η ΚΕΔΕ ζητάει επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και την θέσπιση ενός νέου συστήματος προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων για την έγκαιρη κάλυψη κενών θέσεων προσωπικού. Οι δήμοι να μπορούν να αποφασίζουν για τις προσλήψεις και αυτό να συμπεριληφθεί στον νέο κώδικα δημοσίων υπαλλήλων με την πρόβλεψη να συμπεριλαμβάνονται κριτήρια εντοπιότητας και κίνητρα για τους μικρούς δήμους.
Ζητάει τέλος τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των ΚΕΠ, εσωτερικό σύστημα κινητικότητας για τους δήμους με την σύμφωνη γνώμη των δημοτικών αρχών και συνεχή κατάρτιση των υπαλλήλων που να σχετίζεται με τις δράσεις της διοικητικής μεταρρύθμισης και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Ο κ. Κωνσταντέλλος σημειώνει ότι για το θέμα τους Εσωτερικού Ελέγχου έχει συσταθεί ειδική Επιτροπή με την συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σύστημα ενιαίου ελέγχου που να εφαρμόζεται το ίδιο για όλους τους δήμους και να θωρακίζει πραγματικά τους αιρετούς.
Τέλος ο κ. Κωνσταντέλλος υπογραμμίζει την άμεση και απόλυτη ανάγκη να συγκροτηθεί η αυτοτελής υπηρεσία ΟΤΑ με τον Ελεγκτή Νομιμότητας με πλήρη εξασφάλιση και επάρκεια πόρων, μέσων και προσωπικού.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();