πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

Αξιολόγηση Υπαλλήλων: Στις 31/12 λήγει η προθεσμία για τους Α’ Αξιολογητές

Συνεχίζεται η διαδικασία της αξιολόγησης των Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα. Στο τρέχον στάδιο, από χθες 14 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, καλούνται οι Αξιολογητές Α’ να συμπληρώσουν τη βαθμολογία και να υποβάλουν οριστικά τις εκθέσεις αξιολόγησης.

Την προθεσμία υπενθύμισε Ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

 

Οι οδηγίες για το εν εξελίξει στάδιο της διαδικασίας έχουν δοθεί με Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών.

Βάσει αυτής, ο Αξιολογητής Α’ οφείλει, αφού λάβει υπόψη τις τυχόν απόψεις-αντιρρήσεις του αξιολογούμενου, οι οποίες καταχωρούνται στην ενότητα «Συνέντευξη» της ηλεκτρονικής εφαρμογής της αξιολόγησης, να καταχωρίσει την οριστική βαθμολογία στα αντίστοιχα πεδία της ενότητας «Κριτήρια Αξιολόγησης» και να προχωρήσει στην οριστική υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης επιλέγοντας το πεδίο «Υποβολή Οριστικής Βαθμολογίας» το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Σε περίπτωση που ο Αξιολογητής Α’ δεν έχει υποβάλλει τα στοιχεία της συνέντευξης, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τη βαθμολογία του αξιολογούμενου, αφού όμως συμπληρώσει στο αντίστοιχο πεδίο την «Αιτία μη καταχώρισης των στοιχείων της Συνέντευξης». Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, ανεξάρτητα από το εάν πραγματοποιήθηκε ή όχι η συνέντευξη, ο Αξιολογητής δε θα έχει τη δυνατότητα τροποποίησης ή υποβολής των στοιχείων της συνέντευξης ακόμα κι αν τα είχε αποθηκεύσει προσωρινά κατά το προηγούμενο στάδιο.

 

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του σταδίου του Α΄ Αξιολογητή (δηλαδή έως 31 Δεκεμβρίου), οι Διευθύνσεις Διοικητικού έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε τυχόν διορθώσεις, στις εξής περιπτώσεις: Διόρθωση των γενικών στοιχείων αξιολόγησης / Διόρθωση Β΄ Αξιολογητή.  Η υποβολή των αιτιολογημένων αιτημάτων διόρθωσης από τους ενδιαφερόμενους προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού θα πραγματοποιείται εκτός του συστήματος της ηλεκτρονικής εφαρμογής.


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();