πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

Τελευταία ευκαιρία για πρόωρη σύνταξη κάτω των 62 για 1 εκατ. παλαιούς ασφαλισμένους [αναλυτικοί πίνακες & παραδείγματα]

του Κώστα Κατίκου

Τελευταία χρονιά με πολλές ευκαιρίες για έξοδο στη σύνταξη με όρια ηλικίας κάτω των 62 ετών θα είναι το 2021 για 1 εκατ. παλαιούς ασφαλισμένους που έχουν τα πρώτα τους ένσημα πριν από το 1993.

Το 2021 υπάρχουν αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης, αλλά επιτρέπεται για τους παλαιούς ασφαλισμένους να κατοχυρώσουν ή ακόμη καλύτερα να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σε ηλικίες κάτω των 62 ετών.

Οι αλλαγές που θα τρέξουν το 2021 δίνουν την ευκαιρία σε πολλούς ασφαλισμένους να πάρουν πλήρη σύνταξη πριν από τα 67 και μειωμένη πριν από τα 62 κατοχυρώνοντας μικρότερες ηλικίες, ακόμη και αν τις συμπληρώσουν μετά το 2022.

Η βασική διαφορά είναι ότι όσοι δεν κατοχυρώσουν ευνοϊκότερα όρια συνταξιοδότησης το 2021 οδηγούνται υποχρεωτικά για σύνταξη με τις προϋποθέσεις που θα ισχύσουν από το 2022, που είναι:

 • Πλήρης σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης.
 • Πλήρης σύνταξη στα 67 με λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης.
 • Μειωμένη σύνταξη στα 62.

Με το καθεστώς που θα είναι σε ισχύ το 2021, οι παλαιοί ασφαλισμένοι μπορούν να κλειδώσουν την έξοδο στη σύνταξη με όρια ηλικίας διαφορετικά ανά Ταμείο, όπως για παράδειγμα:

 • Στα 60,3 για πλήρη σύνταξη με 37ετία στο Δημόσιο.
 • Στα 56,9 για μειωμένη σύνταξη μητέρων με ανήλικο από ΙΚΑ.
 • Στα 61,6 για πλήρη σύνταξη με 35ετία.

Οι κατοχυρώσεις των ορίων ηλικίας πριν από τα 67 και τα 62 καταργούνται από το 2022, ενώ όσοι κλειδώσουν μικρότερες ηλικίες το 2021 διασώζονται και μετά το 2022.

Το κέρδος από όσους επιλέξουν την πρόωρη έξοδο είναι διπλό καθώς:

 1. Μπορούν να αποχωρήσουν ως και 10 έτη νωρίτερα (π.χ. με 30 αντί 40 χρόνια ασφάλισης) και σε ηλικίες 60-62 ετών αντί 67.
 2. Το πέναλτι μείωσης της σύνταξης επιβάλλεται μόνον στο ποσό της εθνικής σύνταξης και φτάνει στα 115 ευρώ. Μέρος της ποινής αυτής απορροφάται όμως από την αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης που έχει μεγαλύτερα ποσά μετά τα 30 έτη ασφάλισης.

Τα οφέλη για όσους επιλέξουν την πρόωρη έξοδο το 2021 συνοψίζονται στο παρακάτω παράδειγμα:

 • Ασφαλισμένος με 33 έτη στο Δημόσιο και ηλικία 58 ετών κατοχυρώνει την έξοδο με πρόωρη σύνταξη άμεσα. Με συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ θα πάρει ανταποδοτική σύνταξη 485 ευρώ με τα ενισχυμένα ποσοστά του Νόμου 4670 και την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ. Επειδή αποχωρεί 9 χρόνια πριν από τα 67 που είναι το όριο ηλικίας που θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη, θα έχει το πέναλτι του 30% στην εθνική σύνταξη και θα χάσει 115 ευρώ. Το τελικό ποσό σύνταξης θα είναι 754 ευρώ μικτά (485+384-115=754). Με τα ποσοστά του Νόμου 4387 (νόμου Κατρούγκαλου) η ανταποδοτική σύνταξη θα ήταν 460 ευρώ, ενώ τώρα παίρνει 25 ευρώ παραπάνω (485 ευρώ) και συμψηφίζει κατά ένα μέρος το πέναλτι από τη μείωση της εθνικής σύνταξης.

Τι αυξήσεις παίρνουν όσοι αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη

(*) Τα ποσά είναι μικτά και έχουν υπολογιστεί με τη μέγιστη ποινή μείωσης κατά 115 ευρώ ή κατά 30% στην εθνική σύνταξη με αποχώρηση 5 ή περισσότερα χρόνια πριν από το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης.

Σύνταξη ΙΚΑ πριν από τα 62

Από το ΙΚΑ, πρόωρη σύνταξη πριν από τα 62 παίρνουν:

 1. Οι μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 και συμπλήρωσαν ως το 2010, 2011 και 2012 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο παιδί. Με αυτές τις προϋποθέσεις κατοχυρώνουν για τα αντίστοιχα έτη την πρόωρη έξοδο με τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών και την πλήρη με τις ηλικίες των 55, 57 και 60. Οσες συμπληρώνουν τις ηλικίες αυτές μετά τις 19/8/2015 παίρνουν μειωμένη από 55 ως 62 ετών και πλήρη από 56,6 ετών ως 67 ετών, εκτός αν έχουν 40 έτη οπότε μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη στα 62.
 1. Οι γυναίκες που συμπληρώνουν ως το 2012 τις 10.000 ημέρες ασφάλισης (33,3 έτη). Δικαιούνται πρόωρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώσουν τα 55, 56 και 56,5. Το πέναλτι είναι κατεβαίνει στο 18% αντί 30%. Οσες συμπληρώνουν τις παραπάνω ηλικίες από 19/8/2015 και μετά παίρνουν μειωμένη από 56,6 ετών ως 62 ετών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην τελευταία προ της συνταξιοδότησης 5ετία πρέπει να έχουν 100 ένσημα ανά έτος.

Για παράδειγμα:

 • Ασφαλισμένη με 5.500 ένσημα το 2011 έχει κατοχυρώσει την ηλικία των 52 για μειωμένη και τα 57 για πλήρη. Αν έκλεισε τα 52 το 2016, θα πάρει σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που είναι 56,9 ετών, ενώ για πλήρη σύνταξη θα περιμένει πρώτα να γίνει 57 ετών (το 2021) και να βγει με όριο ηλικίας 65,9 ετών.
 • Ασφαλισμένη με 10.000 ένσημα το 2012 έχει κατοχυρώσει την ηλικία των 56,6 για μειωμένη και τα 58,6 για πλήρη. Αν έκλεισε τα 56,6 το 2017, θα πάρει μειωμένη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που είναι 60,5 ετών, ενώ για πλήρη σύνταξη θα βγει με το όριο που ισχύει το 2019 για την ηλικία των 58,6 ετών, που είναι 63 ετών και 10 μήνες.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη με 10.500 ένσημα στο ΙΚΑ

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();