πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020

Σε 9 Δήμους με Τροπολογία “προσωρινά” Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Το άρθρο 4 εκπρόθεσμης Τροπολογίας της Κυβέρνησης, που ψηφίζεται σήμερα στο Ν/Σ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ορίζει την προσωρινή χωροθέτηση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στους εξής Δήμους:

1) Αγίου Δημητρίου,

2) Γαλατσίου,

3) Κισσάμου,

4) Χανίων,

5) Μαραθώνος,

6) Πειραιά,

7) Πεντέλης,

8) Χαϊδαρίου,

9) Χαλανδρίου.


Συγκεκριμένα, με την Τροπολογία εγκρίνονται οι θέσεις για την προσωρινή λειτουργία εγκαταστάσεων ΣΜΑ, στα σημεία όπου ήδη λειτουργούν, όπως αυτά περιγράφονται στην Τροπολογία και όπως εμφαίνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα του Παραρτήματός της.


Η προσωρινή λειτουργία θα επιτρέπεται έως τον καθορισμό χώρου προοριζόμενου για τη χρήση αυτή είτε με έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, είτε με τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή με έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, και όχι περισσότερο από 3 χρόνια από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ή την με οποιονδήποτε τρόπο παύση της λειτουργίας του ΣΜΑ, ο Δήμος οφείλει εντός 1 έτους να αποκαταστήσει το χώρο στην αρχική του μορφή.


Οι προσωρινοί ΣΜΑ θα λειτουργούν με ευθύνη των οικείων Δήμων, οι οποίοι λαμβάνουν άμεσα όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, για την οπτική απομόνωση με προστατευτική περίφραξη και περιμετρική προκάλυψη του χώρου με πυκνή υψηλή δενδροφύτευση και για τη μη πρόκληση δυσμενών επιδράσεων σε βάρος της υγείας, ησυχίας και ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων.


Επιπλέον, με την παρ.3 του ίδιου άρθρου, επιτρέπεται η προσωρινή χωροθέτηση κινητού ΣΜΑ του Δήμου Αθηναίων σε περιοχή του Ελαιώνα του Δήμου Αιγάλεω, όπως αυτή αναλυτικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο. Η λειτουργία του κινητού Σταθμού παύει αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας του μόνιμου ΣΜΑ και πάντως όχι μετά τις 4.9.2021.


Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Τροπολογία ΕΔΩ. 


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();