πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

Μειώνεται η κρατική επιχορήγηση στους δήμους λόγω covid

Μειωμένες κατά 214 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το 2021 η επιχορήγηση του κράτους προς τους δήμους ενώ για μια φορά ακόμη φορά συνεχίζει να μην αποδίδεται το 40% του φόρου Φυσικών και Νομικών Προσώπων και το ΦΠΑ δημιουργώντας μια νέα γενιά παρακρατηθέντων. Αυτό ήταν το συμπέρασμα της εισήγηση του πρόεδρου της Επιτροπής των Οικονομικών της ΚΕΔΕ κ. Γιάννη Μουράτογλου στη σημερινή συνεδρίαση ο οποίος ανέφερε ότι σύμφωνα με την αύξηση των φόρων που προβλέπεται οι ΚΑΠ θα έπρεπε να έχουν ενισχυθεί κατά 296 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα λοιπόν με την εισήγηση
Μείωση Κρατικών επιχορηγήσεων προς τους Δήμους
Στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2021 οι Κρατικές Επιχορηγήσεις προς τους Δήμους εμφανίζονται μειωμένες.

Η μείωση αυτή ανέρχεται, μόνο για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, σε 214 εκ. €.


Στην εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 αναφέρεται ότι: «Οι μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό εμφανίζονται μειωμένες, λόγω μη σχετικής πρόβλεψης για συνέπειες της πανδημίας και για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους».
Υπενθυμίζεται ότι οι χρηματοροές από άλλα Υπουργεία, εκτός του Εσωτερικών, είναι δημοσιονομικά ουδέτερες γιατί αντισταθμίζονται από συγκεκριμένες δαπάνες.
Εφαρμογή Ν. 3852/2010
Στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2021 ακολουθείτε η «πεπατημένη». Μεταφράζεται ο Ν. 3852 κατά βούληση και εις βάρος της ΤΑ.


Όπως προκύπτει και από τους παραπάνω πίνακες της Εισηγητικής Έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021, ενώ τα έσοδα του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων προβλέπεται να αυξηθούν, το 2021, κατά 1.065 εκατ. € οι αντίστοιχοι ΚΑΠ δεν λαμβάνουν ούτε ένα Ευρώ αύξηση.
Αντίστοιχα, το ποσό της αύξησης των ΚΑΠ των Δήμων λόγω της προβλεπόμενης αύξησης των φορολογικών εσόδων του ΦΠΑ έπρεπε να ανέλθει στα 296 εκατ. € και στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2021, προβλέπεται αύξηση των ΚΑΠ κατά 57 εκατ. €.


Υπενθυμίζεται ότι όπως προκύπτει και από τους παραπάνω πίνακες για μία ακόμη χρονιά στα έσοδα των ΚΑΠ δεν έχουν συνυπολογιστεί τα φορολογικά έσοδα από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη.

4. Παρακρατηθέντα
Δεν υπάρχει νύξη για απόδοση της νέας γενιάς παρακρατηθέντων

5. Ελλείμματα Πλεονάσματα
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2021 είναι περισσότερος περιοριστικός και από το Προσχέδιο του. Ενώ δηλαδή στο Προσχέδιο υπήρχε πρόβλεψη η ΤΑ να παρουσιάσει ελλείμματα ύψους 100 εκατ. στον Κρατικό Προϋπολογισμό προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει 80 εκατ. € πλεόνασμα.


Σημειώνεται ότι με την αναστολή του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης η Γενική Κυβέρνηση θα παρουσιάσει, το 2020, συνολικό πρωτογενές έλλειμμα 11.141 εκατ. € και το 2021, 6.591 εκατ. €.

6. Η πορεία του Π.Δ.Ε.
Η πορεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι καθοδική.


Όπως προκύπτει και από τον παραπάνω πίνακα ιδιαίτερα ασθενείς εμφανίζονται οι Εθνικοί πόροι του ΠΔΕ


7. Δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας
Στην εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 σε σχέση με την μείωση στις δαπάνες της κοινωνικής πρόνοιας των Δήμων, που εμφανίστηκε στο Προσχέδιο αναφέρει: «Σημειώνεται ότι η μείωση των κοινωνικών παροχών οφείλεται αποκλειστικά στην χρηματοδότηση εντός του 2020 ποσού ύψους 74 εκατομμυρίων ευρώ της δαπάνης για τη δράση «εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, αντί του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για την ορθή αποτύπωση του αποτελέσματος της γενικής Κυβέρνησης το ανωτέρω ποσό εμφανίστηκε στα έσοδα των μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και στις δαπάνες στην κατηγορία των προνοιακών παροχών για το 2020, διαδικασία η οποία δεν επαναλαμβάνεται το 2021, καθώς από το σχολικό έτος 2020-2021 το σύνολο του προϋπολογισμού της εν λόγω δράσης, το οποίο είναι αυξημένο, χρηματοδοτείται όπως τα προηγούμενα χρόνια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

Προτάσεις για να απαιτήσει η ΚΕΔΕ:

 την απαρέγκλιτη εφαρμογή του Ν. 3852/2010
 Την άμεση εκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το ύψος της νέας γενιάς
παρακρατηθέντων
 Τη συμμετοχή στο σχεδιασμό, τις αποφάσεις και στο 10% του
προϋπολογισμού του σχεδίου Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.
 Την αύξηση των πόρων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, με αυξημένη
συμμετοχή των Δήμων, σε αυτή.
 Τη γενναία αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος «Α. Τρίτσης»
που θα προσφέρει σημαντικές εναλλακτικές λύσεις στη δημιουργία τοπικών
κοινωνικών, πολεοδομικών και αναπτυξιακών υποδομών.
 Τη δημιουργία ενός νέου δανειακού προγράμματος από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με περίοδο χάριτος, επιτόκιο στο ύψος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και επιχορηγούμενο από την κυβέρνηση.
 Να σταματήσει η διεκδίκηση πλεονασμάτων από τους εξαντλημένους, από
τις χρηματοδοτικές αφαιμάξεις, Δήμους

Ο κ. Μουράτογλου υπογράμμισε ότι αν λάβουμε υπόψη τις μεταβιβαζόμενες δαπάνες σχολεία κλπ μισθολογικό κόστος και τις οριζόντιες γραμμές, δεν μένουν για τους δήμους πραγματικά ποσά αναπτυξιακού χαρακτήρα και το μόνο που μένει πια είναι να περιμένουν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα καθώς και το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ έχει μειωθεί στα 600 εκ Ένα ποσό παρόμοιο με το 2013- 2014 που βρισκόμασταν στο πικ κρίσης.

Τέλος ο κ. Μουράτογλου στην εισήγηση του τόνισε την αναγκαιότητα να διοργανωθεί μετά την κρίση του κορονοιού ένα συνέδριο ή ημερίδα με θέμα τα οικονομικά για να διαμορφωθεί μια νέα πρόταση της ΚΕΔΕ καθώς όπως είπε υπάρχει αυτή την στιγμή μια καλή χημεία με τον Υφυπουργό κ. Λιβάνιο και καλές προθέσεις και έχει εξαγγελθεί και δημιουργία μιας ad hoc επιτροπής για την διαμόρφωση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων.
Ο κ. Μουράτογλου εξέφρασε προσωπική όπως είπε άποψη, οι ΚΑΠ να συνδεθούν με το ΑΕΠ καθώς η χώρα μας δεν ξεπερνά για την Αυτοδιοίκηση το 2,5 % ενώ σε επίπεδα Ευρώπης ξεπερνάνε το 10%.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();