πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Δικαστήριο: Σημαντική απόφαση για τα Δώρα - Επίδομα Αδείας Δημοσίων Υπαλλήλων

Όσοι εργαζόμενοι έχουν δικαιωθεί στο παρελθόν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση και έχουν λάβει τα επιδικασθέντα επιδόματα – δώρα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, μπορούν να διεκδικήσουν εκ νέου τις εν λόγω περικοπείσες αποδοχές τους για επόμενο χρονικό διάστημα με βάση το ανωτέρω δεδικασμένο.
Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζει, σήμερα, αποκλειστικά το epoli.gr το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων με την υπ’ αριθμ. 107/2020 απόφαση του, έκανε δεκτή αγωγή εργαζομένων Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου λόγω δεδικασμένου, υποχρεώνοντας το εναγόμενο Ν.Π.Δ.Δ. να καταβάλλει στους ενάγοντες – εργαζομένους το ποσό που αντιστοιχεί στις αξιώσεις τους για τις ήδη περικοπείσες αποδοχές τους σχετικά με τα επιδόματα - δώρα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για το έτος 2018.

Το ανωτέρω δικαστήριο έκανε δεκτό τον ισχυρισμό των εναγόντων – εργαζομένων περί ύπαρξης δεδικασμένου το οποίο δεσμεύει το δικαστήριο καθώς για τους ίδιους εργαζόμενους με τελεσίδικη απόφαση είχαν επιδικασθεί τα επιδόματα - δώρα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για προγενέστερο διάστημα. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 107/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων: «[…] Ειδικότερα, για την περίπτωση που επιδικάσθηκαν σε εργαζόμενο παροχές και επιδόματα που δικαιούται από το νόμο ή από Σ.Σ.Ε. ή από Δ.Α., η τελεσίδικη μεταξύ των αυτών διαδίκων απόφαση επί αγωγής, με το ίδιο αντικείμενο για τον ίδιο ή προγενέστερο χρόνο, παράγει δεδικασμένο, το οποίο δεσμεύει το Δικαστήριο που επιλαμβάνεται αγωγής με το ίδιο αίτημα, αναφερόμενο στο δικαίωμα του μισθωτού να λάβει διαφορές των ίδιων παροχών και επιδομάτων μεταγενέστερου χρόνου […]».

Το δικηγορικό γραφείο ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΡΗΓΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ χειρίστηκε την υπόθεση.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();