πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

Απλούστευση διαδικασιών στο Δημόσιο: Συγκροτήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή

Με Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, Κ. Πιερρακάκη, συγκροτήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή του “Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών” (ΕΠΑΔ), βάσει του αρ.45 του ν.4635/2019, ως τροποποιήθηκε με τις περ. 1 και 2 του αρ.80 του ν.4674/2020 και ισχύει.

Το ΕΠΑΔ, σύμφωνα με την παρ.1 του ανωτέρω αρ.45, αποτελεί το κεντρικό, κυβερνητικό πλαίσιο διϋπουργικού συντονισμού, του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων ανασχεδιασμού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες επιδιώκουν την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη μείωση των διοικητικών βαρών των παρεχόμενων, προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, υπηρεσιών και των εσωτερικών λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης.

Η παρ.3 προβλέπει ότι στο ΕΠΑΔ εντάσσονται πολιτικές, ενέργειες, δράσεις ή πρωτοβουλίες Φορέων του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με την περ.α΄ της παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014 (δηλαδή και Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης), οι οποίες στοχεύουν στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας ή τη μείωση των διοικητικών βαρών.

Με την Υπουργική Απόφαση, λοιπόν, συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στην παρ.8 του ίδιου άρθρου, Συντονιστική Επιτροπή. Η παρακολούθηση της υλοποίησης και η αξιολόγηση του ΕΠΑΔ θα πραγματοποιείται από αυτήν. Αντικείμενό της αποτελεί, επιπλέον, η μέριμνα για ζητήματα διϋπουργικού χαρακτήρα, η έγκριση και επικαιροποίηση του σχετικού Οδηγού, η έγκριση του απολογισμού πριν υποβληθεί στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η πιστοποίηση των απλουστευμένων διαδικασιών.

 

Η Επιτροπή αποτελείται από Γενικούς Γραμματείς της Κυβέρνησης και συγκεκριμένα από:

1) Τον Λεωνίδα Χριστόπουλο, Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2) Τον Ιωάννη Κυριακού, Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

3) Τον Στυλιανό - Ιωάννη Κουτνατζή, Γ.Γ. Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

4) Τον Αθανάσιο Κοντογεώργη, Γ.Γ. Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

5) Τον Αθανάσιο Πετραλιά, Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Το Φ.Ε.Κ. Β’ 82/15.1.2021


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();