πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Δήμοι: Τροπολογία δίνει παράταση στους συμβασιούχους για τις δηλώσεις τετραγωνικών

Τους Δήμους αφορά το 2ο άρθρο Τροπολογίας, η οποία κατετέθη χθες το απόγευμα, με τις υπογραφές και των Μ. Βορίδη και Στ. Πέτσα, σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που ψηφίζεται στην Ολομέλεια αύριο Πέμπτη.

Με το άρθρο παρατείνονται από τη λήξη τους (λήγουν στις 31 Ιανουαρίου) έως την 31η Μαρτίου 2021, οι προθεσμίες του 5ου  και του 6ου εδαφίου της παρ.2 του αρ.51 του ν.4647/2019, αναφορικά με:

την εκκαθάριση των Δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού (δηλ. για τα λεγόμενα «αδήλωτα τετραγωνικά») και

τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

 

Υπενθυμίζεται ότι η ισχύουσα ρύθμιση προβλέπει πως οι Δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων έως τις 31.1.2021. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των Υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή, με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: α) η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.206 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), με ανώτατη διάρκεια έως τις 31.1.2021, καθώς και β) η παράταση έως τις 31.1.2021 των συμβάσεων που είχαν συναφθεί αποκλειστικά για τους συγκεκριμένους σκοπούς και βρίσκονταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρ.173 του ν.4764/2020. Οι εν λόγω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των 12 μηνών που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.206 του ν.3584/2007 και στην περ.ιε΄ της παρ.2 του αρ.1 του ν.3812/2009, καθώς και στον χρονικό περιορισμό των 3 μηνών που προβλέπεται στην παρ.1 του αρ.5 του π.δ. 164/2004.

Τώρα λοιπόν, με την Τροπολογία παρατείνεται έως 31 Μαρτίου η προθεσμία «αναφορικά με τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί».

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα εδάφια αλλάζουν διαρκώς από την Κυβέρνηση, μια φορά το μήνα νομοθετούν για τα ίδια και τα ίδια.  Συγκεκριμένα, για την παρ.2 του αρ.51 του ν.4647/2019 έχουν διαδοχικά ψηφιστεί:


- τον Σεπτέμβριο, η παρ.2 του αρ.69 του ν.4722/2020,

- τον Οκτώβριο, η παρ.3 του αρ.63 του ν.4735/2020,

- τον Νοέμβριο, το αρ.51 του ν.4753/2020,

- τον Δεκέμβριο, το αρ.173 του ν.4764/2020,

και τώρα Ιανουάριος, πάλι γι’ αυτά, νέα Τροπολογία.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Τροπολογία ΕΔΩ


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();