πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

Αορίστου χρόνου συμβασιούχοι του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Με την προσφάτως δημοσιευθείσα υπ’ αριθμ. 1939/31-12-2020 απόφαση, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών - Εργατικών Διαφορών) δέχθηκε την αγωγή τριών εργαζομένων – συμβασιούχων, οι οποίες απασχολούνται στο «ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» - «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ως βρεφονηπιοκόμοι σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Μαρκοπούλου, δυνάμει συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες προσέφυγαν δικαστικώς για την αναγνώριση της σχέσης εργασίας τους ως αορίστου χρόνου.
Το Δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του, αναγνώρισε την ακυρότητα της απόλυσής τους και το γεγονός ότι συνδέονται με τον εναγόμενο από την πρώτη ημέρα εργασίας τους σε αυτόν με μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου υποχρεώνοντας το εναγόμενο ΝΠΔΔ - "ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ" να τις απασχολεί, δυνάμει της σύμβασης αυτής, στη θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή τους ένταξη και εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών της προσόντων.

ΠΗΓΗ: Αντώνιος Ταμπάκος & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();