πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

Το Σχόλιο της "πρΟΤΑσης" για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δ. Χαλανδρίου

Χαλάνδρι 09.02.2021 

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι

Με αφορμή την κατάθεση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας από την διοίκηση του Δήμου και την καταψήφισή του από το δημοτικό συμβούλιο, ως συντακτική ομάδα της "πρΟΤΑσης" θα θέλαμε να καταθέσουμε την άποψή μας:

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν στις μέρες μας ίσως το πιο σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη της τοπικής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής. Μέσω των  Ο.Τ.Α. οι πολίτες έρχονται σε πρώτη επαφή με την κεντρική διοίκηση και ο βαθμός εξυπηρέτησής τους (και διεκπεραίωσης των θεμάτων τους) εξαρτάται από το βαθμό της οργάνωσης των υπηρεσιών, από τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν. 

Ο σκοπός των Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ύπαρξη και λειτουργία σωστών οργανωτικών δομών, κατάλληλα στελεχωμένων.

Δυστυχώς, όπως σε κάθε συζήτηση τροποποίησης οργανισμού  έτσι και στην τωρινή συνεδρίαση του Δ.Σ., η συζήτηση επικεντρώθηκε στις κρίσεις προϊσταμένων, εάν θα πρέπει μεταξύ των κλάδων που κρίνονται να υπάρχει το ΄΄εν ελλείψει΄΄ ή το ΄΄ή΄΄.   Και δεν έγινε καμία ουσιαστική συζήτηση για αυτά τα στοιχεία, που θα πρέπει να  περιλαμβάνει ένας οργανισμός.  Δηλαδή:

Ø   Τις οργανικές μονάδες, δηλαδή τη διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου  με τη μορφή Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση, Τμήματα, Αυτοτελή γραφεία, με τις αρμοδιότητες και  τα αντικείμενα που θα εκτελεί κάθε μία από αυτές τις οργανικές μονάδες.

Ø   Τον σχεδιασμό της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών (Διοίκηση, εποπτεία, συντονισμός)

Ø   Τις οργανικές θέσεις του προσωπικού, σύμφωνα με τις ανάγκες σε προσωπικό της κάθε Δ/νσης του  Δήμου. 

Και φυσικά.

Ø   Τους κλάδους των Προϊσταμένων που θα επιλέγονται για κάθε οργανική μονάδα.

Δυστυχώς, το μόνο πρόβλημα που πάντα προκύπτει είναι  η έκφραση που θα υπάρχει μεταξύ των κλάδων που θα προΐστανται. Δηλαδή,  εάν θα υπάρχει το "ή" ή το "εν ελλείψει". Ο προσδιορισμός αυτός είναι βέβαια  σημαντικός, διότι οδηγεί σε διαφορετική επιλογή προϊσταμένων. Το "εν ελλείψει" δίνει προβάδισμα επιλογής στους υπαλλήλους  κατηγορίας ΠΕ, στη συνέχεια στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ και στη συνέχεια στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν μεταξύ των κατηγοριών γραφεί το "ή", τότε  θεωρητικά δεν  θα έχουμε το προβάδισμα κάποιας κατηγορίας υπαλλήλων, αλλά θα προηγηθεί-επιλεγεί ο υπάλληλος που  θα συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων από το άθροισμα των τυπικών του προσόντων, της εργασιακής εμπειρίας του, καθώς και τις ειδικές δεξιότητες που απέκτησε από τον εργασιακό του βίο και τη συνέντευξη. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, στο άρθρο 99 του Νόμου 3584/07  ορίζεται το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων … υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ…. Και αυτό θα  πρέπει να λαμβάνεται υπόψη  από τα υπηρεσιακά συμβούλια σε κάθε κρίση προϊσταμένων.

   Η προσωπική μας γνώμη, οδηγεί στην εξής πεποίθηση:

 Όταν έχεις στο οργανόγραμμά σου μία συγκεκριμένη διάρθρωση του προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες και ένα συγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. που θα πρέπει να εφαρμόσεις, τότε επιβάλλεται   να αξιοποιήσεις όλο το στελεχιακό σου δυναμικό. Χωρίς αποκλεισμούς κλάδων και ειδικοτήτων, ώστε ο εργαζόμενος να έχει το κίνητρο να βελτιώνει την ποιότητα της εργασίας του, να λαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιμορφώνεται δημιουργώντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και μεγιστοποιώντας το κίνητρό του για εξέλιξη. Έτσι δημιουργείται υψηλός βαθμός ενθάρρυνσης του εργαζομένου από το οργανωτικό του περιβάλλον. Δημιουργείται το αίσθημα της δικαιοσύνης, της αναγνώρισης της προσπάθειας και δημιουργούνται τα κατάλληλα κίνητρα. Συνεπώς, θα έπρεπε να  επιλεγεί για τις θέσεις των προϊσταμένων ένα μικτό σύστημα που για  ορισμένα τμήματα  με ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο (όπως τα τμήματα της Τεχνική υπηρεσίας ή τα τμήματα της Οικονομικής υπηρεσίας κτλ) να αναγραφεί  στον Ο.Ε.Υ. μεταξύ των κλάδων  που κρίνονται, η έκφραση «εν ελλείψει» ( πχ ΠΕ Διοικητικών και εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικών) και σε άλλα τμήματα που δεν απαιτείται ειδική γνώση και προβάδισμα κατηγορίας να αναγραφεί το «ή» ( πχ ΠΕ Διοικητικών ή ΤΕ Διοικητικών ή ΔΕ Διοικητικών).

Η συντακτική ομάδα της «πρΟΤΑσης» έχει ως πάγια θέση την εφαρμογή του μικτού συστήματος για τις θέσεις προϊσταμένων. 

Συγχρόνως, επειδή έχουμε συγκεκριμένη άποψη για το πώς θα πρέπει να αποτυπωθεί ο ΟΕΥ του Δήμου μας, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουμε συγκεκριμένη πρόταση για την οργανωτική δομή του Δήμου Χαλανδρίου.  

πρΟΤΑση

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();