πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Ταμειακά διαθέσιμα στην ΤτΕ: Καθαίρεση ΔΣ & περικοπή επιχορήγησης σε ΟΤΑ, φορείς που αρνηθούν (έγγραφο)

Να ανοίξουν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και τον ΟΤΑ, υποχρεωτικά λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη. «Δεν υποχρεούνται στο άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος οι Φορείς των οποίων το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων στο τέλος κάθε μήνα δεν υπερβαίνει σε συστηματική βάση τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος δημιουργούν πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό κόστος», τονίζεται στην σχετική απόφαση.

Μάλιστα, στην απόφασή του ο κ. Σκυλακάκης απειλεί με κυρώσεις που αφορούν:

-Την καθαίρεση των μελών του Δ.Σ. του φορέα, των εκτελεστικών του οργάνων και του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών.

-Τη μείωση του ύψους της ετήσιας επιχορήγησης του φορέα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 14 προβλέπεται  ότι «σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας και ειδικότερα τη μη συμμόρφωση αναφορικά με: (α) το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης

στην Τράπεζα της Ελλάδος, (β) τη μεταφορά της πλεονάζουσας ρευστότητας σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και (γ) την κατάρτιση και υποβολή ταμειακού προγραμματισμού, ενεργοποιείται

η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στην  παρ. 16 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) με την έκδοση σχετικών αποφάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η παρ. 16 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 προβλέπει ότι: «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε εποπτεύοντος Υπουργού είναι δυνατή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με τις διατάξεις των παραγράφων 10, 14 και 15, η καθαίρεση των μελών του Δ.Σ. του φορέα, των εκτελεστικών του οργάνων και του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να μειώνεται το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του φορέα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Υπενθυμίζεται ότι σχετική υποχρέωση προς τους δήμους προέβλεπε και προηγούμενη απόφαση του Θ. Σκυλακάκη και στη συνέχεια εγκύκλιος του τέως υφυπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου από τον Αύγουστο του 2019, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους δημάρχους.

Τελικώς, περίπου το 1/3 των δήμων (περί τους 90) είχαν αρνηθεί να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμο στην Τράπεζα της Ελλάδος.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();