πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

Μητέρες ανήλικων τέκνων: Ποιες προλαβαίνουν το «παράθυρο» της συνταξιοδότησης

Με τις ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στον ορίζοντα και φόντο την πανδημία του κορωνοϊού, το 2021 αναμένεται να είναι έτος αποχωρήσεων από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Ποιες είναι λοιπόν οι μητέρες που γλιτώνουν από τις ανατροπές του 2022 και προλαβαίνουν να τερματίσουν στην «κούρσα» της συνταξιοδότησης;
Σύμφωνα με το υπάρχον καθεστώς, οι μητέρες που είναι γεννημένες μέχρι το 1970 προλαβαίνουν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων να υπαχθούν στα νέα μεταβατικά όρια συνταξιοδότησης που ισχύουν από τις 19/8/2015.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος κλείνουν τα «παραθυράκια» που παρέμεναν ανοικτά από το καλοκαίρι του 2015 και οδηγούν στη συνταξιοδότηση με ευνοϊκότερους όρους από τον γενικό κανόνα των 67 ετών. Η μεταβατική προθεσμία της πρόωρης συνταξιοδότησης εκπνέει την 1/1/2022.

Διευκρινίζεται πάντως ότι οι ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι 31/12/21 έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης (δηλαδή όριο ηλικίας και έτη ασφάλισης) δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 1/1/2022 οποτεδήποτε, χωρίς κανέναν περιορισμό.

Επιπλέον, η κατάργηση αφορά όσους δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, μέχρι 31/12/2021 (όριο ηλικίας και έτη ασφάλισης). Τα ευνοϊκά όρια αφορούν κυρίως τις μητέρες που είχαν τα 25 έτη σε ΔΕΚΟ – Τράπεζες και τα 18,3 έτη στο ΙΚΑ, με ανήλικο έως το 2012. Τα έτη αυτά συμπληρώνονται και με εξαγορά πλασματικού χρόνου από σπουδές και ανεργία, πλην χρόνου τέκνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αδικημένες της υπόθεσης είναι οι μητέρες του ιδιωτικού τομέα που ασφαλίστηκαν πριν από το 1992. Στις συγκεκριμένες, ο χρόνος τέκνων δεν τους επιτρέπεται να αναγνωριστεί ως πλασματικός για τη συνταξιοδότησή τους με διατάξεις ανήλικου τέκνου, όπως στον δημόσιο τομέα.

Οι διαφορές για μητέρες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα – Παραδείγματα

Στον ιδιωτικό τομέα η πρόωρη έξοδος με ανήλικο τέκνο αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες με 5.500 ένσημα (18,4 έτη) και ανήλικο την περίοδο 2010-12. Μάλιστα, αποκλειστικά όσες εργάζονταν ως μισθωτές και ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ (ή πριν στον ΟΑΕΕ και μεταγενέστερα στο ΙΚΑ, άρα μπορούν αν διεκδικήσουν την εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων που ίσχυαν εκείνη την περίοδο για τις εργάτριες – υπαλλήλους).

– Με ανήλικο τέκνο το 2010 μια ασφαλισμένη του ΙΚΑ δικαιούται μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 50ού έτους μετά τις 18/8/15, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί φέτος (55ο).

– Με τη συμπλήρωση του 52ου το 2016 βγαίνει φέτος (56 και 9).

– Με τη συμπλήρωση του 55ου το 2018, μπορεί να εξέλθει στο 61ο έτος με όσα έτη (ένσημα) θα έχει τότε.

Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένες στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά από τέκνα για την συμπλήρωση των 18,4 ετών, μπορούν όμως από άλλη πηγή (πτυχίο, ανεργία κ.ά.) για τα έτη 2011-12. Παράλληλα η ανηλικότητα των τέκνων εξαντλείται στην ημερομηνία γέννησης. Για παράδειγμα, ένα παιδί που γεννήθηκε στις 5/5/1993 ενηλικιώνεται στις 6/5/2011.

Όσον αφορά στον δημόσιο τομέα, οι μητέρες που είχαν 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2010 και είχαν συμπληρώσει το 56 έτος ηλικίας τους μέχρι τις 18/8/2015 μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη.

Αν το ηλικιακό όριο των 50 ετών συμπλήρωσαν μετά τις 18 Αυγούστου αλλά μέσα στο 2015, το νέο ηλικιακό όριο είναι το 55 έτος, δηλαδή μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στα 55. Αν το συμπληρώσουν το 2016 πάνε 56 ετών και 9 μηνών. Αν το συμπλήρωσαν το 2017, πάνε 58 ετών και 5 μηνών. Επομένως, το αν κάποια ανήκει στην κατηγορία αυτή γυναικών στο Δημόσιο με 25ετία και ανήλικο μπορεί να ψάξει να το βρει με βάση την ημερομηνία γέννησής της. Στο Δημόσιο επίσης υπάρχει η δυνατότητα για μητέρες και πατέρες ανηλίκων που συμπληρώσουν 25ετία το 2011 να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη στα 56 έτη ηλικίας.

Αν συμπληρώσουν 25ετία το 2012, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη στα 58 (αφορά και μητέρες και πατέρες ανηλίκων). Επισημαίνεται ότι υπάρχουν και τα πλασματικά χρόνια που μπορούν να κάποιοι να συμπληρώσουν την 25ετία. Υπάρχει ακόμη και η κατηγορία ανδρών και γυναικών της λεγόμενης 35ετίας. Και εδώ σημασία έχει σε ποιο έτος συμπληρώνει ο ασφαλισμένος την 35ετία.

Τέλος, στα Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών το ανήλικο χρειάζεται έως το 2012 και οι ασφαλισμένοι να έχουν 25ετία έως το 2012.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();