πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Με το Ν/Σ ΥΠΕΣ υποχρεωτικά Ψηφιακό Οργανόγραμμα για όλους τους Φορείς της “Απογραφής”

Με το άρθρο 23 «Οργανόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που ετέθη στις 23/2 σε επίσημη δημόσια διαβούλευση, αλλάζει η νομοθεσία αναφορικά με το ποιοι Φορείς υπάγονται στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Όπως εξηγεί η Κυβέρνηση στην Έκθεση που συνοδεύει το Ν/Σ, « το Ψηφιακό Οργανόγραμμα των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης μαζί με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (είναι η γνωστή “Απογραφή”) αποτελούν τη βάση καταγραφής της οργάνωσης των Υπηρεσιών και της στελέχωσης των Φορέων του ελληνικού Δημοσίου.  Ωστόσο, μέχρι σήμερα το πεδίο εφαρμογής στις δύο αυτές κρίσιμες εφαρμογές δεν ήταν το ίδιο, με αποτέλεσμα Φορείς που απογράφονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού να μην διαθέτουν Ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Για το λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η ταύτιση του πεδίου εφαρμογής των δύο Μητρώων ώστε να καλύπτουν τον ίδιο αριθμό Φορέων»

 

Δεδομένων των ανωτέρω, με το Νομοσχέδιο αντικαθιστούν το α’ εδάφιο της παρ.1 του αρ.16 του ν.4440/2016 ως εξής:

« 1. Δημιουργείται σε βάση δεδομένων Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των Φορέων του Δημοσίου, των οποίων το προσωπικό απογράφεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. »

Μέχρι σήμερα ίσχυε ότι:

« Δημιουργείται σε βάση δεδομένων Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των Φορέων του Δημοσίου, που αναφέρονται στην παρ.1 του αρ.3. »

Η παρ.1 του αρ.3 του ν.4440/2016, αναφέρεται σε « υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ, καθώς και των ΝΠΙΔ, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ».

 

Μπορείτε να θυμηθείτε το Νομοσχέδιο  και την Έκθεση  που το συνοδεύει.


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();