πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Από σήμερα ισχύουν διατάξεις του νέου ν.4782/2021 για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 36/9.3.2021) το Νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 4.3.2021 και αντικατέστησε ριζικά εκατοντάδες διατάξεις του ν.4412/2016 (του γνωστού στους Δήμους “Νόμου Σπίρτζη”).
Ο νέος νόμος έφτασε να περιλαμβάνει συνολικά 253 άρθρα (είχε κατατεθεί με 229).  Κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία δέχθηκε σφοδρή κριτική, τόσο από πολιτικά κόμματα όσο και Φορείς.

 

Αυτή τη στιγμή, το πιο σημαντικό για Αιρετούς και Υπαλλήλους που καλούνται να τον εφαρμόσουν και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι να καταλάβουν τι πρέπει να ξεκινήσουν να κάνουν και από πότε.

Το άρθρο – “κλειδί” είναι το 142, που ορίζει την έναρξη ισχύος των υπολοίπων.

Μεγάλη προσοχή στους Υπαλλήλους που υπογράφουν: να μην εφαρμόσετε χρηματικό όριο ή διαδικασία αυτού του Νόμου, εάν δεν έχετε απόλυτα επιβεβαιώσει 100 % (ενδεχομένως ζητώντας και τη συνδρομή του Νομικού Συμβούλου του Φορέα σας, εάν υπάρχει), ότι όντως είναι σε αυτά που ξεκίνησαν να ισχύουν. Και αντιστρόφως, μην εφαρμόσετε παλιό σημείο, εάν τυχόν έχει ξεκινήσει να ισχύει καινούριο.

Ολόκληρος ο Νόμος 4782/2021 ΕΔΩ και κατωτέρω τι ορίζει το αρ.142 για τις ημερομηνίες:

 

« Έναρξη ισχύος Μέρους Α’

1. Η ισχύς των διατάξεων: α) του άρθρου 4, κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, β) των άρθρων 10, 20 παρ. 4, 34 κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66 έως 79, 82 έως 86, 89 έως 93, 95 έως 98, 100, 131, 134 και 138, γ) του άρθρου 108, κατά το μέρος που τροποποιεί την περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, δ) του άρθρου 109, κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 7 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016, αρχίζει από την 1η.9.2021.

2. Η ισχύς των άρθρων 3, 6 κατά το μέρος που τροποποιεί τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 42, 49, 62, 65, 80, 81, 87, 88, 94, 99, 101, 108, εκτός της περ. α’ της παρ. 11, 121 και 127 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων του παρόντος αρχίζει από την 1η.6.2021, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. »


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();