πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021

Τι περιλαμβάνει για Δημόσιους, Δημοτικούς Υπαλλήλους και Δημοτική Αστυνομία το Σχέδιο Δράσης του ΥΠΕΣ

Το «Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2021» του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύθηκε την 10η Μαρτίου.

Ο 2ος από τους 4 «στόχους» του Υπουργείου ονομάζεται «Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο/ Αποτελεσματική λειτουργία του Δημοσίου Τομέα» και περιλαμβάνει τα εξής «Βασικά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021» που αφορούν τους Υπαλλήλους:

 

Ι]Επικαιροποίηση του πλαισίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:

Επαναπροσδιορισμός του τρόπου λειτουργίας, των αρμοδιοτήτων και διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης.

Θεσμοθέτηση,3οτετράμηνο 2021

ΙΙ]ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου. Διαμόρφωση της δευτερογενούς νομοθεσίας παρακολούθηση υλοποίησης πιλοτικής εφαρμογής

Θεσμικό-κανονιστικό πλαίσιο,1ο τετράμηνο 2021

ΙΙΙ]Ανασχεδιασμός Συστήματος Επιλογής ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ:

Διαμόρφωση νέας διαδικασίας με έμφαση στα στοιχεία προσωπικότητας, στα ηγετικά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες των υποψηφίων Δημοσίων Υπαλλήλων, για την επιλογή του κατάλληλου για κάθε θέση ευθύνης

Ψήφιση νέου νόμου,2o εξάμηνο

IV]Ανασχεδιασμός του Συστήματος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ των Δημοσίων Υπαλλήλων: Ανάπτυξη εξειδικευμένων ερωτηματολογίων ανά κατηγορία προσωπικού

Ψήφιση νέου θεσμικού πλαισίου,3ο τετράμηνο 2021

V]Ενεργοποίηση των Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης: Καθορισμός του συνολικού αριθμού θέσεων Επιτελικών Στελεχών ανά Υπουργείο.

Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος,3ο τετράμηνο 2021

VI]Ανασχεδιασμός ηλεκτρονικών συστημάτων για διαδικασίες στελέχωσης: Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος με ενσωματωμένα στοιχεία Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – ΑΙ).Μείωση χρόνου επεξεργασίας των δεδομένων και άμεση λήψη αποφάσεων,2ο εξάμηνο 2021

VII]Ανασχεδιασμός του Συστήματος Στοχοθεσίας: Εναρμόνιση με τα ετήσια σχέδια δράσης του ν.4622/2019 και μετασχηματισμός τους σε συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους ανά οργανική μονάδα.

Ψήφιση νέου θεσμικού πλαισίου,3ο τετράμηνο 2021

VIII]Κοινό πλαίσιο Αξιολόγησης 2020: Διοικητική επάρκεια των δημοσίων οργανώσεων.

Ψήφιση νέου θεσμικού πλαισίου,3ο τετράμηνο 2021

IX]Ολοκλήρωση Ψηφιακών Οργανογραμμάτων: Ολοκλήρωση των Ψηφιακών Οργανογραμμάτων (για Φορείς Γενικής Κυβέρνησης) και σύνδεση Υπαλλήλου με θέση εργασίας.

Ένταξη των Φορέων,2ο τετράμηνο 2021

Χ]Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών και Εθελοντική Απασχόληση: Καθορισμός νομικού πλαισίου ώστε να ρυθμιστούν ζητήματα συστηματικής καταγραφής και πιστοποίησης των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και να καθοριστεί το πλαίσιο για την παροχή όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των απασχολούμενων εθελοντών (φύση απασχόλησης/τήρηση ωραρίου/μέτρα υγειονομικής ασφάλειας/ασφαλιστική κάλυψη/έξοδα μετακίνησης κ.α.)

Ψήφιση νέου νόμου,2ο τετράμηνο 2021

ΧΙ]Αναμόρφωση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου: Οριοθέτηση/ολοκληρωμένη ρύθμιση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου

Θεσμοθέτηση, 1ο τετράμηνο 2021

 

Σημειώνεται ότι στο Σχέδιο περιλαμβάνεται και «επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός του προσοντολογίου π.δ. 50/2001: ομαδοποίηση υφιστάμενων κλάδων, για ανάπτυξη των τεστ γνώσεων στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ..

 

Αναλυτικότερα στην «επιτελική σύνοψη του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2021».


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();