πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Κατατέθηκε παράταση των συμβασιούχων στους Δήμους για τις δηλώσεις τετραγωνικών

Τους Δήμους αφορά το άρθρο 83 του Πολυνομοσχεδίου διαφόρων Υπουργείων, που κατατέθηκε στη Βουλή τα μεσάνυχτα και θα ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Με το συγκεκριμένο άρθρο, παρατείνονται από τη λήξη τους (λήγουν στις 31 Μαρτίουέως την 31η Ιουνίου 2021, οι προθεσμίες του 5ου και του 6ου εδαφίου της παρ.2 του αρ.51 του ν.4647/2019 ως ισχύουν, αναφορικά με:

- την εκκαθάριση των Δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού (δηλ. για τα λεγόμενα «αδήλωτα τετραγωνικά») και

- τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

 

Υπενθυμίζεται ότι η ισχύουσα ρύθμιση, μετά τις διαδοχικές αλλαγές, προβλέπει πως οι Δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων έως τις 31.3.2021, καθώς και ότι αποκλειστικά για την υποβοήθηση των Υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή, με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η παράταση των συμβάσεων που είχαν συναφθεί αποκλειστικά για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Οι εν λόγω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των 12 μηνών που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.206 του ν.3584/2007 και στην περ.ιε΄ της παρ.2 του αρ.1 του ν.3812/2009, καθώς και στον χρονικό περιορισμό των 3 μηνών που προβλέπεται στην παρ.1 του αρ.5 του π.δ. 164/2004.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα εδάφια αλλάζουν διαρκώς από την Κυβέρνηση, περίπου μια φορά το μήνα νομοθετούν για τα ίδια και τα ίδια. 

Συγκεκριμένα, για την παρ.2 του αρ.51 του ν.4647/2019 έχουν διαδοχικά ψηφιστεί:

- τον Σεπτέμβριο, η παρ.2 του αρ.69 του ν.4722/2020,

- τον Οκτώβριο, η παρ.3 του αρ.63 του ν.4735/2020,

- τον Νοέμβριο, το αρ.51 του ν.4753/2020,

- τον Δεκέμβριο, το αρ.173 του ν.4764/2020,

- τον Ιανουάριο, το αρ.36ο του ν.4771/2021 (πήρε ΦΕΚ 1η Φεβρουαρίου),

και τώρα πάλι...

 

Μπορείτε να δείτε το Νομοσχέδιο και την Έκθεση που το συνοδεύει.


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();