πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Πρώτη θετική εξέλιξη για αναγνώριση της COVID 19 ως επαγγελματικής νόσου

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΑΔΕΔΥ, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.), στο οποίο μετέχει εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., συζητήθηκε η τροποποίηση του Π.Δ 41/2010 (A΄ 921), για τη συμπλήρωση του «Εθνικού Καταλόγου Επαγγελματικών Ασθενειών» και προτάθηκε, στο πλαίσιο του γνωμοδοτικού ρόλου του Συμβουλίου, η αναγνώριση της οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού από τον ιό SARS – COV-2 (Covid 19) ως επαγγελματικής νόσου για τους υγειονομικούς. «Πρόκειται για θετική εξέλιξη, αφού αυτό ήταν αίτημα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ και των υγειονομικών».
Παράλληλα, στο Συμβούλιο, τέθηκε από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, το θέμα να παραλειφθεί η λέξη «ανάλογες» από την καταχώρηση α/47:

«Άλλες λοιμώδεις ασθένειες που προσέβαλαν το προσωπικό το οποίο ασχολείται με την πρόληψη, την περίθαλψη και την παροχή βοήθειας κατ’οίκον και ανάλογες δραστηριότητες από τις οποίες υπέχει κίνδυνος μόλυνσης», ώστε να μη λειτουργεί περιοριστικά για χώρους εργασίας και κλάδους. Το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();