πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

«Κανένας “δρόμος” μονιμοποίησης συμβασιούχων OTA με την Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ»

Με αφορμή την C-760/18/11-02-2021 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κυριότερα σημεία γνωμοδότησης της νομικής συμβούλου της ΑΔΕΔΥ, για το θέμα, επισημαίνονται τα εξής:
- Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης δεν έκρινε, σε καμία περίπτωση, ότι είναι υποχρέωση του Έλληνα Δικαστή να χαρακτηρίσει διαδοχικώς παρατεινόμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ως ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Το Δικαστήριο της Ένωσης τόνισε ότι αυτό ανήκει στην εξουσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

- Ύστερα από αυτό, ούτε ανοίγει κάποιος «δρόμος» μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης για ομαδικές αγωγές προς τα ελληνικά Δικαστήρια προς αναγνώριση υφιστάμενων, παρατεινόμενων ή διαδοχικώς ανανεούμενων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, ως μία ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, ούτε η απόφαση δημιουργεί κάποιο δεδικασμένο στην κατεύθυνση αυτή.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();