πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021, στις 4 Μαίου

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1661 Τεύχος Β’ 23/4/21 η απόφαση Αριθμ. 18743 του Υπουργου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με την οποία μετατείθεται η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2021, για τις 04 Μαΐου 2021 και ημέρα Τρίτη.
Η απόφαση ελήφθει με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Α ́ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4468/2017 «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις» (Α ́ 61).

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();