πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 25 Απριλίου 2021

Επιστροφές 13ων και 14ων μισθών σε ΙΔΑΧ και συμβασιούχους εργαζομένους Δήμων - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Όπως παρουσιάζει, σήμερα, αποκλειστικά, το epoli.gr με μία πολύ σημαντική απόφασή του (την υπ’ αριθμ. 19/2020) το Ειρηνοδικείο Καλλιθέας επιδίκασε υπέρ εργαζομένων του Δήμου Καλλιθέας, που εργάζονται σε αυτόν με σχέσεις εξαρτημένης εργασίας ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας των δύο τελευταίων ετών πριν από την άσκηση της αγωγής τους. Με άλλα λόγια, αναγνώρισε την βασιμότητα της απαίτησής τους στα ποσά των ανωτέρω παροχών, τα οποία είχαν πάψει να τους καταβάλλονται από 01.01.2013 δυνάμει του ν. 4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής προσαρμογής» και επιδίκασε υπέρ τους τα ανωτέρω ποσά. Μάλιστα, πρέπει να σημειωθεί ότι, η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε μετά την δημοσίευση των υπ’αριθμ.1307/2019 (Δίκη Πιλότος) έως και 1316/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες είχε κριθεί ως συμβατή με το Σύνταγμα η κατάργηση για τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας που είχε επέλθει με το Μεσοπρόθεσμο.

Ο Δικηγόρος των εργαζομένων, οι οποίοι δικαιώθηκαν με την ανωτέρω απόφαση, κ. Λάμπρος Ντουματσάς, δήλωσε αποκλειστικά στο epoli.gr:

«Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, με την οποία έγινε δεκτή η αντίστοιχη αγωγή μας είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο διότι δικαιώνει τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, αλλά κυρίως διότι αναγνωρίζει την αδικία που υφίστανται όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι, μετά το ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσης το 2010, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες περικοπές στο εισόδημά τους, μεταξύ άλλων, υφιστάμενη και διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ως προς το ζήτημα των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος άδειας. Επιπλέον, όμως, από την απόφαση αυτή μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι, παρά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, τα πολιτικά Δικαστήρια, τα οποία εξετάζουν τις αγωγές των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ του δημόσιου τομέα, δεν έχουν ακόμα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι περικοπές υπήρξαν συνταγματικές. Ο αγώνας των εργαζομένων σε δικαστικό επίπεδο συνεχίζεται.»

* Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();