πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 8 Απριλίου 2021

Εγκύκλιος στους ΟΤΑ με ενέργειες και προθεσμία 15/4 για τα ληξιπρόθεσμα

Στους Δήμους και στις Περιφέρειες της Χώρας απέστειλε Εγκύκλιο το Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την εφαρμογή του αρ.107 του ν.4714/2020, δηλαδή του «Μηχανισμού αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ» για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 31ης Μαρτίου 2021.

Οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών, εντός 15 ημερών από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου, υποχρεούνται :

α) να υποβάλουν στο Υπ. Εσωτερικών τις αναλυτικές καταστάσεις με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Φορέων τους κατά την τελευταία ημέρα του τριμήνου και

β) να καταθέσουνστον ειδικό Λογαριασμό κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχει συσταθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠΔ) για κάθε Δήμο και Περιφέρεια, το χρηματικό ποσό που απαιτείται προκειμένου το υπόλοιπο του Λογαριασμού να καλύπτει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΟΤΑ προς τρίτους, εξαιρουμένων των δαπανών που προβλέπονται στη διάταξη.

Εντός 30 ημερών από τη λήξη του τριμήνου, το Υπ. Εσωτερικών υποχρεούται να ελέγξει το ισοζύγιο του υπολοίπου του ειδικού Λογαριασμού και των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΤΑ προς τρίτους κατά την τελευταία ημέρα του τριμήνου σύμφωνα με τις αναλυτικές καταστάσεις ή, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Όταν το ισοζύγιο είναι αρνητικό, τότε το έλλειμμαστον ειδικό Λογαριασμό καλύπτεται με «παρακράτηση» από την επόμενη μηνιαία επιχορήγηση μέσω των ΚΑΠ (Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων) προς τον ΟΤΑ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.

 

Το Υπουργείο τονίζει ότι η υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων και η κατάθεση των ποσών στους ειδικούς Λογαριασμούς για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 31.3.2021, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 15.4.2021. Μετά την κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό, οι φορείς μπορούν να προβούν άμεσα σε εξόφληση των δικαιούχων, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει ορίσει το ΤΠΔ.

Σε περίπτωση μη υποβολής αναλυτικής κατάστασης, ο έλεγχος ισοζυγίου θα πραγματοποιηθεί βάσει των στοιχείων του Κόμβου Διαλειτουργικότητας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αφαιρεθούν οι εξαιρούμενες δαπάνες με αναπόφευκτη επίπτωση τη δέσμευση στον ειδικό Λογαριασμό μεγαλύτερου ποσού από αυτό που απαιτείται για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Συνεπώς η μη υποβολή αναλυτικής κατάστασης, εκτός από παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας η οποία προβλέπεται απευθείας σε διάταξη νόμου, λειτουργεί τελικά και εις βάρος των συμφερόντων του Φορέα.

 

Ακολουθούν τα σχετικά:

- Η αριθμ. 25523/2.4.2021 Εγκύκλιος

- Το αρχείοhttps://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2021/04/Arrears_template_V2.xlsxπου ζητείται να συμπληρωθεί

Οδηγίεςhttps://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2021/04/Arrears-templateV2-ODHGIES.pdfσυμπλήρωσης και υποβολής του αρχείου

 06042021D_SYNHMMENO_egyklios.pdf


https://www.airetos.gr/egkyklios-stoys-ota-me-energeies-kai-prothesmia-154gia-ta-liksiprothesma.aspx

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();