πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

Χορήγηση Ψηφιακά από τα ΚΕΠ αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1460 Τεύχος Β’ 12 Απριλίου 2021 η Αριθμ. 10703 ΕΞ 2021 διαπιστωτική πράξη έναρξης χορήγησης από τα ΚΕΠ αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
Συγκεκριμένα, τα κάτωθι αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικά δημοτολογίου δύνανται να χορηγούνται στους πολίτες από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης:
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου.
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
  • Πιστοποιητικό γέννησης.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Πιστοποιητικό ιθαγένειας.
  • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.
Το περιεχόμενο των αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου και ο τρόπος αναζήτησης αυτών, ορίζονται στην υπ’ αρ. 14720/ 9.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 2255).

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();