πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Κινητικότητα: Έρχεται νομοσχέδιο για κατάργηση εξαιρέσεων και σύνδεση με προσλήψεις

Την φιλοσοφία του νέου νομοσχεδίου για την κινητικότητα παρουσίασε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.

Σύμφωνα με τα όσα είπε:

«Στόχος είναι η κατάργηση διατάξεων που εισάγουν παρεκκλίσεις από το ισχύον Σύστημα Κινητικότητας και η θέσπιση ενός Ενιαίου Συστήματος που να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό του θεσμικού πλαισίου, την απουσία κριτηρίων για την αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό, την έλλειψη εγγυήσεων διαφάνειας και αντικειμενικότητας στις διαδικασίες επιλογής για τις θέσεις που καλύπτονται και την ύπαρξη πλήθους ειδικών διατάξεων που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο αδιαφάνειας, καθώς και την αντιμετώπιση χρονοβόρων διαδικασιών και αδικαιολόγητης 
γραφειοκρατικής επιβάρυνσης».

Πού κατέληξε η Επιτροπή

Κατά τον κ. Βορίδη «η μεταρρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία με βάση την εμπειρία του παρελθόντος. Δεδομένου ότι παρατηρήθηκε εισαγωγή πολυάριθμων εξαιρέσεων από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, συστάθηκε ομάδα εργασίας για την καταγραφή των κατά παρέκκλιση διατάξεων, καθώς και την ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση των διαδικασιών κινητικότητας του προσωπικού στο πλαίσιο πάσης φύσεως διατάξεων και η συσχέτισή τους με τον προγραμματισμό προσλήψεων», πρόσθεσε.

Μετά την καταγραφή των διατάξεων αυτών, θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια προσπάθεια μείωσης των παρεκκλίσεων, οι οποίες ναι μεν αντανακλούν στη συνθετότητα του συνόλου του Δημόσιου Τομέα, δεν παύουν όμως να διακυβεύουν τον κεντρικό σχεδιασμό- απαραίτητο συμπληρωματικό εργαλείο για τον καλύτερο προγραμματισμό προσλήψεων. Επιπλέον, αρκετές από τις παρεκκλίσεις αυτές αφορούν σε πρόσκαιρες ανάγκες οι οποίες δεν εξακολουθούν να ισχύουν.

«Ταχεία» στελέχωση

Τέλος, δεδομένου ότι η σχετική πλατφόρμα που υποστηρίζει την υλοποίηση των κύκλων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας υφίσταται συνεχείς βελτιώσεις, και οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν αποκτήσει εμπειρία και εξοικείωση, υποβαθμίζεται πλέον η ουσία του επιχειρήματος της «ταχείας στελέχωσης».

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();