πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 24 Απριλίου 2021

Τροπολογία δίνει χρόνο στους Υπαλλήλους ΟΤΑ για αναρτήσεις στη “Διαύγεια”

Εκπρόθεσμη Τροπολογία, που κατατέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 22 Απριλίου και ψηφίστηκε αυθημερόν, σε άσχετο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παρέχει επιπλέον χρόνο για να αναρτήσουν οι Υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πράξεις στη “Διαύγεια”, που θα έπρεπε να έχουν αναρτηθεί έως 31 Ιανουαρίου 2021.

Ταυτοχρόνως, δίνει στις εν λόγω πράξεις αναδρομική ισχύ από την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 της 869/58/22.4.2021 Τροπολογίας, ορίζονται τα εξής:

« Άρθρο 2 

Ισχύς και ανάρτηση στο “Διαύγεια” πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών, που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2020

Πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις) των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών, που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2020, ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” το αργότερο έως την 31η.5.2021. »

 

Όπως εξηγεί η Έκθεση της Τροπολογίας, με το άρθρο ουσιαστικά παρατείνεται έως την 31η.5.2021 η προθεσμία που ισχύει σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις της περ.β’ της παρ.2 του αρ.4 του π.δ.80/2016, ήτοι από την 1η έως την 31.1.2021, εντός της οποίας οι ΟΤΑ Α’  και Β’ βαθμού και τα υπόχρεα Νομικά τους Πρόσωπα, όφειλαν να αναρτήσουν στη “Διαύγεια” τις πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις), που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2020.

« Η καθυστέρηση ανάρτησης οφείλεται εν μέρει στο γεγονός της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών και ειδικά των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ, εξαιτίας των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία », συνεχίζει η ίδια Έκθεση, συμπληρώνοντας ότι εάν δεν δοθεί η δυνατότητα ανάρτησης δεν θα είναι δυνατή « η εξόφληση των τίτλων πληρωμής των δαπανών που έχουν διενεργήσει και η αποτροπή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών ».

https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();