πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

Απάντηση ΥΠΕΣ για τις άδειες το Πάσχα των γονέων - Δημοσίων Υπαλλήλων

Σε Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε την Τρίτη 20 Απριλίου, δίνονται οδηγίες, μεταξύ άλλων, και για την άδεια ειδικού σκοπού κατά την πασχαλινή περίοδο στους γονείς – Υπαλλήλους στο Δημόσιο Τομέα και στους ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, στην Ενότητα Γ.1 ορίζει τα κάτωθι:

« Γ.1. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα, οπότε και οι σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργούν λόγω διακοπών, σας γνωρίζουμε ότι θα ήταν δυνατόν να εγκριθεί για την περίοδο αυτή η άδεια ειδικού σκοπού μόνο στις περιπτώσεις που σωρευτικά:

α) ο/η υπάλληλος για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης άδειας ειδικού σκοπού δεν διαθέτει υπόλοιπο κανονικής άδειας ή οποιασδήποτε άλλης άδειας δικαιούται (ιδίως αιμοδοτική ή υπηρεσιακή),

β) ο/η υπάλληλος αποδείξει ότι κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων από έτερο πρόσωπο (πχ σύζυγο),

γ) δεν θίγονται δικαιώματα των άλλων υπαλλήλων της Υπηρεσίας που επιθυμούν να κάνουν χρήση της κανονικής τους άδειας στο πλαίσιο του προγραμματισμού των αδειών για την περίοδο αυτή και

δ) σε κάθε περίπτωση καθίσταται δυνατή η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας κατά την περίοδο των εορτών. »

 

Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/20.4.2021 Εγκύκλιος


https://www.airetos.gr/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();