πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 13 Μαΐου 2021

Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από Δημοσίους Υπαλλήλους: Τι έκρινε το ΝΣΚ

Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 31 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007 ως ισχύει), που αφορά την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, έδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ).

 Συγκεκριμένα, με την αριθμ 81/2021 Ατομική Γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ στον e-ΕΦΚΑ απαντήθηκαν ερωτήματα που είχε υποβάλλει η Υπηρεσία, δεδομένου ότι είχε δεχθεί πληθώρα σχετικών αιτημάτων από Υπαλλήλους του Φορέα, που ζητούσαν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο.

Ανέφερε ως παραδείγματα την κατασκευή και πώληση καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, τη συγγραφή και έκδοση βιβλίων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χωρίς να τελεί ο Υπάλληλος σε σχέση εξάρτησης από εργοδότη κλπ.

 

Η Γνωμοδότηση έκρινε ότι στα τρία συγκεκριμένα ερωτήματα, αρμόζουν οι εξής απαντήσεις:

Ι] Το έργο ή εργασία με αμοιβή, για τα οποία ζητείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από Υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το αρ.31 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, μπορεί να παρέχεται και στο Δημόσιο ή σε άλλους Δημόσιους Φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΑΕΙ, κλπ), καθόσον η τήρηση της διαγραφόμενης από το νόμο διαδικασίας είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο ή σε Δημόσιους Φορείς.

ΙΙ] Ως ιδιωτικό έργο ή εργασία νοείται τόσο η παροχή αυτής ταύτης εξαρτημένης εργασίας όσο και η προσφορά υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος, δηλαδή της παροχής έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, με διαρκή, σταθερή και συστηματική απασχόληση, επί συγκεκριμένου αντικειμένου, χωρίς να τελεί ο Υπάλληλος σε σχέση εξάρτησης με τον εργοδότη και

ΙΙΙ] Απαιτείται άδεια από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο και για την «άπαξ ή την επ΄ ευκαιρία ή το τυχαίως έργο ή εργασία με αμοιβή», παρά το γεγονός ότι τα ανωτέρω δεν προϋποθέτουν σταθερή και συστηματική απασχόληση του Υπαλλήλου.

 

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε την αριθμ. 81/2021 Ατομική Γνωμοδότηση του ΝΣΚ εδώ


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();