πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

Ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» για την καταχώριση των αθλητικών εγκαταστάσεων των Ο.Τ.Α.

Με το άρθρο 47 του νόμου 4809/2021 που ψηφίστηκε στην Βουλή και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ 102 Τεύχος ‘Α 19/6/21 από την Κ.Ε.Δ.Ε. τηρείται η ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ», στην οποία καταγράφονται όλες οι δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο Ο.Τ.Α. οφείλουν να εγγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα και να καταχωρούν σε αυτήν τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε αυτούς κατά κυριότητα ή κατά παραχώρηση χρήσης.

Η εγγραφή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των Ο.Τ.Α. στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, στα αθλητικά, αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά προγράμματα της Γενικής Γραμματεία Αθλητισμού, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στα συναφή χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ προκειμένου η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της Γ.Γ.Α. να δώσει άδεια ένταξης και παροχή αιγίδας από τη Γ.Γ.Α. για την διοργάνωση εκδηλώσεων.

Επίσης με το άρθρο 54 από την 1η.9.2021 αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά νόμο ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), παύει να μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();