πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Ο οδικός χάρτης για το νέο Δημόσιο - Οι βασικές αλλαγές που έρχονται

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τις βασικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης n Αλλαγές στο ΑΣΕΠ, bonus στους υπεραποδοτικούς υπαλλήλους, νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων
Το Δημόσιο είναι ένα μεγάλο καράβι, και τα μεγάλα καράβια στρίβουν δύσκολα, αλλά στρίβουν όταν υπάρχει σχέδιο, πρόγραμμα, μέθοδος και επιμονή» είχε πει πριν από μερικούς μήνες ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης. Και όπως φαίνεται, η αλλαγή ρότας του Ελληνικού Δημοσίου έχει ήδη δρομολογηθεί. Μια σειρά δομικών αλλαγών και τολμηρών μεταρρυθμίσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και σε συνδυασμό με αυτές που προωθούνται αναμένεται να αναμορφώσουν την εικόνα του. Στόχος, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί σε παρεμβάσεις του υπουργού, είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου Δημοσίου «που θα λειτουργεί στα πρότυπα των δυτικών κρατών, σε συνθήκες διαφάνειας και λογοδοσίας, με ψηφιοποιημένες διαδικασίες και με συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων ώστε να επιτευχθεί η προσωπική τους εξέλιξη και να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες».

Μεταρρυθμίσεις

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν σήμερα τον πυρήνα των μεταρρυθμίσεων που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών για τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου, μεταρρυθμίσεις που διαρθρώνονται στη βάση τεσσάρων αλληλοεπιδρώντων αξόνων: Στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών με τους κατάλληλους ανθρώπους, έμφαση στις δεξιότητες του προσωπικού, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και επένδυση στην καινοτομία.

Συγκεκριμένα:

Αλλαγές στο ΑΣΕΠ. Εχουν ήδη ψηφιστεί και αφορούν αλλαγές τόσο στο περιεχόμενο όσο και στον τρόπο διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών. Οι δεξιότητες και η εργασιακή αποτελεσματικότητα των υποψηφίων συνιστούν, πλέον, ουσιώδεις παραμέτρους της επιλογής μαζί με τις βασικές γνώσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο κάθε θέσης. Επιπλέον, τα αιτήματα των φορέων για νέες προσλήψεις δεν αντιμετωπίζονται κατά τρόπο αποσπασματικό, αλλά εντάσσονται συνολικά στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό επιτυγχάνοντας μείωση του διοικητικού βάρους και οικονομίες κλίμακας.

Επικαιροποίηση του προσοντολογίου για τις νέες προσλήψεις.

Αναβάθμιση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με αυστηροποίηση του συστήματος εισαγωγής, ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο σπουδαστών, σε συνδυασμό με αλλαγές στη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποσκοπούν στο «πάντρεμα» της τεχνογνωσίας της Δημόσιας Διοίκησης με τη νοοτροπία του ιδιωτικού τομέα. Ανακοινώθηκε, επίσης, στενότερη συνεργασία με τη γαλλική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Μετεξέλιξη ψηφιακών οργανογραμμάτων σε δυναμικό εργαλείο χαρτογράφησης του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών των φορέων ώστε να αποτυπώνονται και να σταθμίζονται κατά τρόπο ολιστικό τυχόν πλεονάσματα ή ελλείψεις και να λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις.

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών για τον προγραμματισμό προσλήψεων με βάση τις συνολικές ανάγκες του δημόσιου τομέα. Εχουν ήδη υλοποιηθεί και αφορούν τόσο τον πολυετή όσο και τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων. Αξιοποιούν τα στοιχεία των ψηφιακών οργανογραμμάτων ώστε να υπάρχει πλήρης καταγραφή του προσωπικού του Δημοσίου και των αναγκών για προσλήψεις καθώς και διασύνδεσή τους.

Κατάργηση εξαιρέσεων από το Σύστημα Κινητικότητας. Προβλέπεται ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος με την κατάργηση 85 περιπτώσεων που θεσπίζουν κατά παρέκκλιση διατάξεις από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

Ανασχεδιασμός του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο με τη διαμόρφωση μιας ηλεκτρονικής διαδικασίας που θα διερευνά και θα αξιολογεί τα εργασιακά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητές τους.

Καθορισμός ανώτατου ορίου έκτακτου προσωπικού στο Δημόσιο. Αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τον υπουργό, το έκτακτο προσωπικό θα μειωθεί και θα περιοριστεί στην κάλυψη των πραγματικά έκτακτων αναγκών ενώ οι πάγιες ανάγκες θα καλύπτονται από προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Bonus στους υπεραποδοτικούς δημοσίους υπαλλήλους. Αναμένεται έγκριση από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα περιλαμβάνει χρηματικά κίνητρα και, ίσως, επιπλέον ημέρες αδείας στη βάση επίτευξης συγκεκριμένων και προσυμφωνημένων στόχων.

Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τηλεργασία. Το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και κεφαλαιοποιεί, κατά τρόπο δομημένο, τη σωρευμένη εμπειρία από την περίοδο της κρίσης της Covid-19 έτσι ώστε να παρέχει προστιθέμενη αξία τόσο στον υπάλληλο όσο και στην υπηρεσία και, επομένως, και στον πολίτη.

Ψηφιακή επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Ξεκινά εντός του Ιουνίου η πιλοτική φάση συνεργασίας για τη βελτίωση των ψηφιακών δυνατοτήτων 500 δημοσίων υπαλλήλων, πρόγραμμα που στην πλήρη εφαρμογή του θα αφορά 5.000 εργαζομένους.

Καινοτομία. Το υπουργείο σχεδιάζει τη διαμόρφωση ενός δικτύου καινοτομίας με τη συνεργασία/συμμετοχή όχι μόνον των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και των πολιτών για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();