πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 31 Ιουλίου 2021

Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων: Δόθηκε παράταση στο 1ο στάδιο της διαδικασίας

Ανακοίνωση περί παράτασης προθεσμίας για την αξιολόγηση του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκηση, αναρτήθηκε την 29η Ιουλίου στην επίσημη ιστοσελίδα του “Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου” (γνωστού ως “Απογραφή”).

Η Ανακοίνωση ορίζει τα ακόλουθα:

« Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την καταχώρηση και οριστικοποίηση των ορισμών αξιολόγησης  της αξιολογικής περιόδου έτους 2020 από τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/15/οικ.13594/2.7.2021 Εγκύκλιο  , παρατείνεται έως την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021.


Οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν τον έλεγχο, την ενημέρωση και οριστικοποίηση των εγγραφών αξιολόγησης το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια η συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους. »

 

Υπενθυμίζεται ότι στην ανωτέρω Εγκύκλιο, τα χρονικά διαστήματα των δύο πρώτων σταδίων της διαδικασίας, είχαν οριστεί ως εξής:


Ι] Από 1/7/2021 έως 30/7/2021 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των Εκθέσεων Αξιολόγησης. 


ΙΙ] Από 2/8/2021 έως 17/9/2021 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της Έκθεσης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως. 


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();