πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

Εγκύκλιος για τους προϋπολογισμούς 2022

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών εγκύκλιος κατάρτισης προϋπολογισμών για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης για το 2022.

Με βάση τις πολιτικές που έχουνε ήδη θεσμοθετηθεί καταρτίστηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2025. Κατά συνέπεια το οικονομικό έτος 2022 που ενσωματώνεται στο μεσοπρόθεσμο 20-25 αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης. Με την εγκύκλιο δίνονται τόσο η κατεύθυνση όσο και οι διαδικασίες για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού με στόχο την ακριβέστερη και σαφέστερη αποτυπώσει τις προβλέψεις των μεγεθών των εσόδων και δαπανών αλλά και του δημοσιονομικού αποτελέσματος που πρέπει να ακολουθούν και οι φορείς σύμφωνα με τα παραδείγματα.'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();