πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

Ποιοι προλαβαίνουν να «κλειδώσουν» σύνταξη πριν από τα 67 και τι παίρνουν [αναλυτικοί πίνακες]

του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΙΚΟΥ

Σύνταξη πριν από τα 67 προλαβαίνουν να κατοχυρώσουν οι παλαιοί ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και των Ειδικών Ταμείων (ΔΕΚΟ, τραπεζών Τύπου), ενώ μεγάλη προσοχή χρειάζεται σε όσους έχουν ένσημα πριν από το 1983, καθώς πρέπει να συμπληρώσουν 35ετία ως το τέλος του 2021, γιατί από το 2022 θα αποχωρούν είτε με 40ετία στα 62 είτε με μειωμένη, ακόμη και αν έχουν 35ετία!
Οι παλαιοί ασφαλισμένοι στα εν λόγω Ταμεία είχαν σταδιακά αυξανόμενα όρια ηλικίας από τις 19 Αυγούστου του 2015 ως και το 2021. Η περίοδος αυτή ονομάστηκε μεταβατική με τον τελευταίο νόμο για τα όρια ηλικίας (τον 4336 του 2015) και έδωσε τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους πριν από το 1993 να μην αυξηθούν απότομα από το 2015 τα παλιά τους όρια ηλικίας για σύνταξη στα 67 και στα 62 με 40 χρόνια, αλλά να γίνει σταδιακά.

Η μεταβατική περίοδος λήγει στο τέλος του 2021 και τα όρια ηλικίας αλλάζουν από το 2022, πλην όσων έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα, που σημαίνει να έχουν πιάσει το παλιό όριο ηλικίας ή/και τα έτη ασφάλισης ως το 2021 για να αποφύγουν μια απότομη αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2022.

Οι αλλαγές που έρχονται για τους παλαιούς ως 1992 ασφαλισμένους φαίνονται σε δύο παραδείγματα:
  1. Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ πριν από το 1993, που είχε 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012 με ανήλικο παιδί και έκλεισε τα 55 το 2018, θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 61 αν τα 5.500 ένσημα και το ανήλικο υπήρχαν το 2010. Αν έκλεισε τα 55 το 2020 θα πάρει πλήρη στα 64, ενώ αν τα κλείσει το 2022 θα βγει στα 67.
  2. Παλιός ασφαλισμένος -με ένσημα και πριν από το 1983- και με ασφάλιση πριν ή μετά το 1983 σε Εδικό Ταμείο (ΔΕΚΟ, τραπεζών ή Τύπου) θα έπαιρνε σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας, αρκεί να είχε 35ετία μέχρι τον Αύγουστο του 2015. Μετά τις 19/8/2015 για την 35ετία των πιο παλαιών ασφαλισμένων θεσπίστηκε ως βάση προσδιορισμού της ηλικίας συνταξιοδότησης το 58ο έτος, χωρίς όμως να συνδυαστεί με διπλή προϋπόθεση, δηλαδή με την 35ετία να έχουν και το 58ο έτος. Ενας ασφαλισμένος αυτής της κατηγορίας που συμπλήρωσε την 35ετία το 2020 θα πάρει σύνταξη με το όρο ηλικίας που ισχύει για το 58ο έτος, χωρίς κατ’ ανάγκη να είναι ο ίδιος 58 ετών το 2020. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν κλείσει τα 58 το 2022 (που ο νόμος πάει τη σύνταξη στα 62 με 40 έτη) αυτός θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας που κατοχύρωσε με την 35ετία το 2020, δηλαδή θα βγει στα 61. Αν όμως η 35ετία συμπληρωθεί το 2022, τότε θα βγει στα 62 με 40ετία. Και αν δεν μπορεί να πιάσει την 40ετία, θα αναγκαστεί να πάρει πλήρη σύνταξη στα 67 με 35ετία.
Κατοχύρωση ορίου ηλικίας ως το τέλος του 2021

Η κατοχύρωση για άλλους προϋποθέτει να έχουν έναν συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων ή ετών ασφάλισης ως το 2012 και για άλλους να έχουν τον συνολικό χρόνο ασφάλισης για σύνταξη και μετά το 2012 μαζί με την παλιά ηλικία συνταξιοδότησης.

Η κατοχύρωση ορίου ηλικίας επιτυγχάνεται κατά κανόνα με την εξαγορά πλασματικού χρόνου, ώστε ο ασφαλισμένος να έχει τον απαιτούμενο χρόνο για να συνταξιοδοτηθεί ως το 2021, έχοντας όμως πιάσει και την ηλικία (για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις για αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου θα πρέπει να γίνουν ως το τέλος του 2021, γιατί μπορεί από το 2022 να τεθούν περιορισμοί και να κλείσουν όλα τα «παράθυρα» για σύνταξη πριν από τα 67.

Ποιοι προλαβαίνουν την έξοδο πριν από τα 67 και τα 62 από ΙΚΑ-Ειδικά Ταμεία

Οι κατηγορίες ασφαλισμένων με ένσημα πριν από το 1993 σε ΙΚΑ και Ειδικά Ταμεία που μπορούν να κατοχυρώσουν ηλικίες συνταξιοδότησης κάτω των 67 και κάτω των 62 ετών για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη είναι:
  1. Μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 στο ΙΚΑ και συμπλήρωσαν ως το 2012 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο παιδί. Το όριο ηλικίας καθορίζεται στο έτος που συμπληρώνουν την παλιά ηλικία που θα έπαιρναν σύνταξη. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη ΙΚΑ με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2010 που κλείνει τα 55 το 2021 θα πάρει πλήρη στα 65,6, ενώ μπορεί να αποχωρήσει με μειωμένη στα 56,9.
  2. Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που συμπληρώνουν με πραγματικό ή πλασματικό χρόνο, ή και με διαδοχική ασφάλιση, την 35ετία (10.500 ένσημα) ως το 2012. Για παράδειγμα, με 10.500 ένσημα το 2011 κατοχυρώνουν το 58ο έτος. Οσοι τα έκλεισαν το 2018 θα πάρουν σύνταξη στα 60. Οσοι όμως κλείνουν τα 58 ή τα 59 μετά το 2022 θα πάρουν σύνταξη στα 62 χωρίς να ζητηθούν περισσότερα ένσημα. Προσοχή: Στα 62 με 12.000 ένσημα (40 χρόνια) βγαίνουν και όσοι συμπληρώνουν τα 10.500 ένσημα μετά την 1η/1/2013.
  3. Μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών πριν από το 1993 που είχαν ανήλικο τέκνο και 25ετία ως το 2012. Με τις προϋποθέσεις αυτές κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών για πλήρη σύνταξη, αλλά από 19/8/2015 και μετά αποχωρούν με τα νέα όρια συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με 25ετία το 2011 και ανήλικο που έκλεισε τα 52 το 2017 βγαίνει στα 58,5 με πλήρη σύνταξη.
  4. Ανδρες – γυναίκες με ένσημα πριν από το 1983 σε Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ-τραπεζών-Τύπου) βγαίνουν με το όριο ηλικίας που ισχύει για την ηλικία των 58 ετών κατά τη χρονιά που συμπληρώνουν 35ετία. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 35ετία το 2021 θα βγει στα 61,6, ενώ αν εξαγοράσει δύο έτη στρατιωτικής θητείας και έχει την 35ετία το 2019 αποχωρεί στα 60,6.
Πώς τα 62 για μειωμένη σύνταξη μπορεί να γίνουν 67

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ παίρνουν μειωμένη σύνταξη στα 62 εφόσον έχουν 100 ένσημα ανά έτος τα τελευταία 5 χρόνια (πλην μητέρων). Αν λείπουν τα 100 ένσημα για ένα από τα πέντε έτη, τότε η έξοδος στα 62 χάνεται!

Για παράδειγμα, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με ηλικία 62 ετών το 2021, για να πάρει μειωμένη θα πρέπει στα έτη 2021, 2020, 2019, 2018 και 2017 να έχει 100 ένσημα κάθε χρόνο. Αν της λείπει το 2019, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει μια νέα συνεχόμενη 5ετία (από 2020 ως 2024) με 100 ένσημα ανά έτος που θα είναι 66 ετών, οπότε τη συμφέρει να περιμένει τα 67 για πλήρη σύνταξη.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();