πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

Εγκύκλιος για την καταχώρηση των εμβολιασμένων σε Μητρώο

Εγκύκλιο 58η εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού»
Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων και ειδικότερα της 56ης και 57ης εγκυκλίου του Υπουργείου, παρέχονται στις Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων και δομών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 206 του ν.4820/2021 οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Υπηρεσίες στην τήρηση των απαιτούμενων στοιχείων και να είναι δυνατή η παρακολούθηση εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων.

Ορισμός υπαλλήλων ως υπόχρεων εμβολιασμού
Ο ορισμός υπαλλήλων του φορέα ως υπόχρεων σε εμβολιασμό μπορεί να γίνει: 1) μαζικά για όλους τους υπαλλήλους που είναι απογεγραμμένοι από μία Διεύθυνση Προσωπικού ή μεμονωμένα για ορισμένους υπαλλήλους (στις περιπτώσεις φορέων που είναι όλοι οι υπάλληλοι υπόχρεοι, όπως π.χ. σε Νοσοκομεία προτείνεται η επιλογή όλης της Διεύθυνσης Προσωπικού) και 2) η διαγραφή ή προσθήκη μεμονωμένων ΑΦΜ μέσω του μεμονωμένου ορισμού (π.χ. για το προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» προτείνεται η προσθήκη μεμονωμένων υπαλλήλων μέσω του σχετικού Στατιστικού που περιγράφεται παρακάτω). Επισημαίνεται ότι ως Υπόχρεο σε εμβολιασμό καταχωρείται το σύνολο του προσωπικού του φορέα, για το οποίο προβλέπεται εκ του νόμου η σχετική υποχρέωση, ανεξαρτήτως εάν η Υπηρεσία έχει ήδη στη διάθεσή της στοιχεία για τον εμβολιασμό ή τη νόσηση κάποιων από τους υπαλλήλους.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();