πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

Κατασχέσεις στα διαθέσιμα ΟΤΑ – Τι ξεκαθαρίζει Εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ

Απάντηση στο ζήτημα των κατασχέσεων ποσών σε βάρος των διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης και των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που τηρούνται στο τραπεζικό σύστημα της Χώρας, επιχειρεί να δώσει Έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη, που εστάλη την 28η Σεπτεμβρίου στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και στην Τράπεζα της Ελλάδος.Υπογραμμίζουμε ότι το ζήτημα, μεταξύ άλλων, αφορά και τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελ.Στατ.

Συγκεκριμένα, στην εισαγωγική παρουσίαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ο Αν. Υπουργός, μεταξύ άλλων, επισημαίνει:

« Σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.4 του ν.3068/2002, ορίζεται ότι: “ Η αναγκαστική εκτέλεση για να ικανοποιηθεί χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. γίνεται με κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας αυτών.

Αποκλείεται η κατάσχεση απαιτήσεων που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου ή απαιτήσεων χρηματικού ή μη αντικειμένου το οποίο έχει ταχθεί για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού ”. »

Στη συνέχεια, αναφέρεται ειδικότερα 1) στην Κεντρική Διοίκηση και 2) στη Γενική Κυβέρνηση.

Για τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, κατόπιν επιχειρηματολογίας, καταλήγει στο εξής συμπέρασμα:

« (...) Θεωρούμε ότι ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ των λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρούνται στο τραπεζικό σύστημα της Χώρας έχουν ταχθεί για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ειδικών δημόσιων σκοπών και ΕΙΝΑΙ, συνεπώς, ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη ».

Για την επιχειρηματολογία και περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του αριθμ. οικ.2/72297/ΔΛΤΠ/28.9.2021 Εγγράφου ΕΔΩ

https://www.airetos.gr/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();