πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021

Δήμοι χωρίς Προϋπολογισμό: Ποιες επιπλέον δαπάνες θα μπορούν να πληρώνουν

Με το άρθρο 5 Τροπολογίας που κατέθεσε η Κυβέρνηση χθες Δευτέρα, για να ψηφιστεί σήμερα Τρίτη, αυξάνονται οι κατηγορίες δαπανών που μπορούν να πληρώνουν οι Δήμοι που δεν έχουν ακόμα ψηφισμένο / εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Το άρθρο καθρεφτίζει μια θλιβερή κατάσταση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση: το γεγονός ότι - ενώ πλέον βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο - έρχεται Τροπολογία για να ρυθμίσει τι μπορεί να πληρώνει ένας Δήμος που δεν έχει ακόμα π/υ.
Τέσσερις μήνες πριν φύγει το 2021, υπάρχουν Δήμοι που λειτουργούν με τον περσινό προϋπολογισμό του 2020...
Το αξιοσημείωτο είναι ότι η Κυβέρνηση, καταθέτοντας αυτό προς ψήφιση, δεν παρέχει στις Εκθέσεις της Τροπολογίας κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει την έκταση αναγκαιότητας της ρύθμισης, π.χ.:

α) πόσους Δήμους αφορά σήμερα,
β) ποια είναι τα αίτια που έχουν προκαλέσει αυτή την κατάσταση φέτος σε τέτοιο χρονικό βάθος (είναι μόνο πολιτική δυσλειτουργία στη λήψη Αποφάσεων σε Δήμους, ή έχουν ανακύψει οικονομικά αδιέξοδα που καθιστούν την έγκριση μη εφικτή, όπως λ.χ. σχετικά με αδυναμία ισοσκέλισης).

Επί του ειδικότερου περιεχομένου, στις ισχύουσες κατηγορίες δαπανών που μπορούν να πληρωθούν και μετά την πάροδο τριμήνου, ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ περ. δ’, η’, ιδ, ιζ’ της παρ.1 του αρ.158 του Κώδικα Δήμων, ως ισχύουν. Σε αυτές προβλέπονται τα εξής:

- «δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικό, τα ανταλλακτικά και η συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών»
- «η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης των οχημάτων και των τελών κυκλοφορίας και διοδίων»
- «ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης»
- «ιζ) Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, η επισκευή του εξοπλισμού των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία».

Το πλήρες κείμενο της αριθμ. 1061/106/6.9.2021 Τροπολογίας.

https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();