πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

Σύλλογος εργαζ. δήμων Πύργου, Αρχ. Ολυμπίας, Ζαχάρως: Νίκη στο θέμα των αναπτυξιακών οργανισμών

Μεγάλη νίκη για το «ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΩΣ» και τους εργαζομένους, μετά από Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 στο θέμα των «Αναπτυξιακών Οργανισμών».
Ανακοίνωση για την υπόθεση που είχε προσφύγει ο Σύλλογος Εργαζομένων δήμων Πύργου - Αρχ. Ολυμπίας και Ζαχάρως, σχετικά με τη σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΜΑΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ», μέσω Προγραμματικής Σύμβασης. Το όργανο που έκρινε την υπόθεση έκρινε παράνομη τη σύσδταση του οργανισμού

Δικαίωση και μία σημαντική νίκη, όσον αφορά στο θέμα των «Αναπτυξιακών Οργανισμών», συνιστά για το Σύλλογό μας και τους εργαζόμενους του Δήμου Πύργου η υπ’ αριθμ.: 21/2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152, με την οποία έκρινε παράνομη την σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΜΑΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ», μέσω Προγραμματικής Σύμβασης.

Η επιλογή της Κυβέρνησης για τη σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών των Δήμων, είναι κεντρική επιλογή, αφού αποτελεί τομή για την διεύρυνση της επιχειρηματικής λειτουργίας των Δήμων.

Για αυτό άλλωστε και η αρμοδιότητα για τη δημιουργία τους , περνά πλέον στην Οικονομική Επιτροπή ώστε να περιορίζονται οι αντιδράσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Ουσιαστικά δίπλα σε κάθε Δήμο η Κυβέρνηση φιλοδοξεί να δημιουργήσει άλλον έναν που θα λειτουργεί ως επιχείρηση.

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί θα έχουν ουσιαστικά κάποιες ακριβοπληρωμένες θέσεις Διευθύνοντα Συμβούλου και Τεχνικού Διευθυντή και θα συμπληρώνονται με εργαζόμενους με ευέλικτες σχέσεις εργασίας όπως σύμβαση έργου, και συμβάσεις μίσθωσης έργου. Θέλουν να τελειώνουν με την μόνιμη και σταθερή εργασία. Για αυτό προβλέπουν μόνο ελαστικές σχέσεις εργασίας με ελάχιστους καλοπληρωμένους και δεκάδες κακοπληρωμένους και χωρίς δικαιώματα εργαζόμενους σε ομηρία.

Θα αναλαμβάνουν αρμοδιότητες όλων κυριολεκτικά των υπηρεσιών του Δήμου: Τεχνική Υπηρεσία, Οικονομικών, Δημοτικής Περιουσίας, Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Δόμησης, Πρόνοια κλπ αλλά και αρμοδιότητες των Νομικών Προσώπων. Είτε με το καρότο των υψηλών μισθών είτε με το μαστίγιο των ελαστικών σχέσεων εργασίας θα διασφαλιστεί ότι οι παρα-υπηρεσίες των Αναπτυξιακών Οργανισμών δεν θα λογοδοτούν σε κανένα παρά μόνο στα Διοικητικά Συμβούλια, επαναφέροντας τις πρακτικές των «αμαρτωλών» Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων που ζήσαμε και παλιότερα στους Δήμους για τις οποίες ακόμα πληρώνουν οι πολίτες.

Ακόμα και χωρίς τις «αμαρτίες» του παρελθόντος όμως οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί με το ελάχιστο προσωπικό, θα παραχωρούν αρμοδιότητες σε ιδιώτες και με αυτόν τον τρόπο θα εισάγουν την ανταποδοτικότητα σε όλες τις Δημοτικές Υπηρεσίες με τους πολίτες να πληρώνουν διπλά και τρίδιπλα.

Αυτή η επιδίωξη δεν θα άφηνε αδιάφορο το Δήμο Πύργου, ο οποίος μετατρέπεται σε πρωτοπόρο στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής, σε βάρος των πολιτών του Δήμου.

Με το σκεπτικό αυτό η Οικονομική Επιτροπή στις 24-6-2021 ψήφισε και ενέκρινε με την 307/24-6-2021 απόφασή της την σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού σε σύμπραξη με τον Δήμο Φυλής.

Με τέτοιο «πολυεργαλείο» στα χέρια της Δημοτικής Αρχής, οι εργαζόμενοι του Δήμου μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα σταματήσει οποιαδήποτε προσπάθεια για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, αφού όποια Δημοτική Υπηρεσία δεν θα μπορεί πλέον να ασκήσει τις αρμοδιότητες αυτές θα παραχωρούνται στον Αναπτυξιακό Οργανισμό.

Άμεσα ο Σύλλογος με την υπ’αρ. 16/9-7-2021 προσφυγή που κατέθεσε στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ζητούσε την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Όμως ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης με το υπ’αρ. 141351+111836/10-9-2021 έγγραφό του, μας ενημέρωσε ότι παρέλειψε να αποφανθεί επί της ανωτέρω ασκηθείσας ενώπιον του προσφυγής εντός της νόμιμης προθεσμίας των 60 ημερών, απορρίπτοντάς την, δια του τρόπου αυτού σιωπηρώς.

Ο Σύλλογός μας εκ νέου με την υπ’αρ. 20/23-9-2021 Απόφαση ΔΣ υπέβαλλε ειδική προσφυγή κατά της σιωπηρής τεκμαιρόμενης απόρριψης στην Ειδική Επιτροπή άρθρου 152(Ν.3463/2006) Ν. Ηλείας.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή του άρθρου 152 με την 21/10-12-2021 απόφασή της, ομόφωνα αποφάσισε να γίνει δεκτή η προσφυγή του Συλλόγου μας και προέκρινε ότι η με αρ. 307/24-6-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί καθώς επίσης και η προαναφερθείσα σιωπηρή απόρριψη εκ μέρους του Συντονιστή της ασκηθείσας από τον προσφεύγοντα ειδικής διοικητικής προσφυγής.

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εργαζομένων Δήμων Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας – Ζαχάρως στη συνεδρίασή του στις 19-12-2021 αποφάσισε να ενημερώσει όλους τους συναδέλφους για τη μεγάλη επιτυχία του Συλλόγου απέναντι στις αντεργατικές και αντιλαϊκές επιδιώξεις της Δημοτικής Αρχής.

Ο Σύλλογος εργαζομένων θα συνεχίσει να είναι αλληλέγγυος και θα στηρίζει τις αποφάσεις των εργαζομένων που βλέπουν τις Δημοτικές Αρχές να υπονομεύουν τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με μοναδικό σκοπό την πρόσληψη εργολαβικού προσωπικού και την εκχώρηση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. σε ιδιώτες.

Ο Σύλλογος εργαζομένων υπερασπίζεται και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών των Δήμων προς όφελος όχι μόνο των ιδίων των υπαλλήλων αλλά και των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν το κόστος της εκχώρησης των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών σε τρίτους.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();