πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022

Δημόσιο: Οι προσλήψεις του 2022

https://www.aftodioikisi.gr/

Από την επόμενη χρονιά πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία εφαρμογής του χάρτη μόνιμων και εποχικών προσλήψεων για το 2022 στο Δημόσιο. Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη έχουν  προβλεφθεί 15.863 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ενώ υπό συζήτηση είναι επιπλέον 4.700 προσλήψεις εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ. Οι προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου θα ανέλθουν σε 25.344.

Οι περισσότερες προσλήψεις του 2022 αφορούν κυρίως στους τομείς της Υγείας, της Εθνικής Αμυνας και των Μεταφορών, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των θέσεων θα αφορά στους δήμους και τις Περιφέρειες. Θα καλυφθούν ειδικότητες όπως μηχανικοί, εργοδηγοί, νοσηλευτές, γιατροί, παραϊατρικό προσωπικό, διοικητικοί, υπάλληλοι πληροφορικής, επαγγελματίες οπλίτες και ειδικοί φρουροί.

Πόσες προσλήψεις θα γίνουν

Συνολικά, μόνιμες και εποχικές προσλήψεις θα ανέλθουν σε 41.207. Αν τελικά αποφασιστεί και η πρόσληψη 4.700 εκπαιδευτικών, οι συνολικοί διορισμοί θα ανέλθουν σε 45.907. Στον παραπάνω αριθμό περιλαμβάνονται 190 θέσεις οι οποίες δεν προσμετρώνται στον κανόνα 1:1, και αφορούν 141 θέσεις τακτικού προσωπικού σε Επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης και ΚΥΤ του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και 49 θέσεις δικηγόρων-νομικών με έμμισθη εντολή (εκτός του κανόνα 1:1).

Σημειώνεται ότι προγραμματισμός προσλήψεων πραγματοποιείται βάσει των αποχωρήσεων του 2020, των εκτιμώμενων προσλήψεων για το 2021 και των μη υλοποιημένων προσλήψεων προηγούμενων ετών.

Τα αιτήματα προσλήψεων από το σύνολο των φορέων που υποβλήθηκαν μέσω ψηφιακού οργανογράμματος για το έτος 2022 ανήλθαν σε περίπου 23.000, αποτυπώνοντας τη σημαντική ενεργοποίηση και ανταπόκριση των φορέων. Λίγους μήνες πριν από τον μεγάλο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, οι φορείς θα «τρέξουν» διαγωνισμούς για να στελεχωθούν με προσωπικό βάσει αντικειμενικών κριτηρίων (με μόρια).

Στο πεδίο των μόνιμων προσλήψεων το 2022 πρόκειται να γίνουν συνολικά 15.863 προσλήψεις (συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων από στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές) για τελευταία φορά με την κατάθεση δικαιολογητικών. Ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, γνωστοποίησε στην ΑΔΕΔΥ τη σχετική κατανομή, ενώ δεσμεύτηκε και για διορισμούς εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων.

Η κατανομή των νέων θέσεων ανά υπουργείο είναι:

Υπουργείο Οικονομικών: 104 θέσεις • Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 113 θέσεις • Υπουργείο Εξωτερικών: 64 θέσεις • Υπουργείο Εθνικής Αμυνας: 3.221 θέσεις • Υπουργείο Παιδείας: 697 θέσεις • Υπουργείο Εργασίας: 450 θέσεις • Υπουργείο Υγείας: 4.716 θέσεις • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 700 θέσεις • Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: 1.144 θέσεις • Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας: 606 θέσεις • Υπουργείο Πολιτισμού: 104 θέσεις • Υπουργείο Δικαιοσύνης: 490 θέσεις • Υπουργείο Εσωτερικών: 149 θέσεις • Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: 150 θέσεις • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 283 θέσεις • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: 1.155 θέσεις • Υπουργείο Ναυτιλίας: 304 θέσεις • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 110 θέσεις • Υπουργείο Τουρισμού: 26 θέσεις • ΟΤΑ Α’ βαθμού: 817 θέσεις • ΟΤΑ Β΄ βαθμού: 324 θέσεις • Ανεξάρτητες Αρχές: 119 θέσεις • Προεδρία της Κυβέρνησης: 9 θέσεις.

Εκτός από τα νέα αιτήματα, ο νέος προγραμματισμός περιλαμβάνει έγκριση για 3.573 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες αποτελούν δεσμεύσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός 2022 και αφορούν σε:

  • 1.700 Επαγγελματίες Οπλίτες για το έτος 2022
  • 683 θέσεις στο Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΟΦΥΠΕΚΑ, Γρ. Περιβάλλοντος Ελληνικού, Δασικές Υπηρεσίες)
  • 400 θέσεις στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας
  • 135 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2022
  • 655 θέσεις στην ΟΣΥ και την ΣΤΑΣΥ, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά το έτος 2020 διακριτά και εξαιρέθηκαν από τον κανόνα 1:1 για το έτος 2021, καθώς συνδέονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, και θα προσμετρηθούν το 2022.

Κατά την παρουσίαση του νέου προγραμματισμού στο υπουργικό συμβούλιο, ο κ. Βορίδης δήλωσε ότι ο προγραμματισμός προσλήψεων βρίσκεται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη δυνατότητα νέων προσλήψεων που η υπηρεσία μας είναι σε θέση να εγκρίνει για το 2022, και εμπίπτουν στον κανόνα 1:1, όπως έχει προκύψει από τις εκτιμήσεις που έχουν διενεργηθεί σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Επίσης, διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες, περιλαμβάνει στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας, καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των φορέων τόσο της Κεντρικής όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέλος από τη μια μεριά, λαμβάνει υπόψη την προτεραιοποίηση που δήλωσαν οι φορείς στα αιτήματα, αλλά δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσια διοίκησης, καθώς η πλειοψηφία αφορά στην πρόσληψη υπαλλήλων κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Εποχικοί

Για πρώτη φορά εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/συμβάσεων μίσθωσης έργου και εφαρμόζεται περιορισμός κατά 10% στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων σε σχέση με το 2020.

Ετσι, ο ανώτατος αριθμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού μετά την περικοπή του 10%, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αποφάσεις έγκρισης προσλήψεων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας έγκρισης της επιτροπής της υπ’ αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών, καθώς και τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 77 του ν. 4674/2020.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν σε περιπτώσεις φορέων των οποίων ο εγκεκριμένος αριθμός προσλήψεων για το έτος 2020 είναι μικρότερος των 10 ατόμων. Σε συνέχεια σχετικής επεξεργασίας των εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το έτος 2020, το σύνολο εγκρίσεων για το 2020 (αριθμός θέσεων) διαμορφώνεται στις 28.160. Το ανώτατο σύνολο εγκρίσεων για το 2022 (αριθμός θέσεων) διαμορφώνεται στις 25.344, το οποίο θα κατανεμηθεί στα Υπουργεία σε συνέχεια των αιτημάτων τους για το εποχικό προσωπικό.

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τις παραγωγικές προτεραιότητες που αφορούν στη στελέχωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου αυτοί να επιτελέσουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο στην προσπάθεια την οποία καταβάλλει συνολικά η χώρα για να αξιοποιήσει σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ανέπτυξε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης. Οπως εξήγησε, ο προγραμματισμός προσλήψεων που επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της 4ης Οκτωβρίου 2021 θωρακίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνοντας προτεραιότητα στις προσλήψεις προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα μηχανικών, προσωπικού για οικονομικές ειδικότητες και πληροφορικής.

Προανήγγειλε μάλιστα ότι έως τον Μάρτιο του επόμενου έτους θα έχουν τοποθετηθεί στους ΟΤΑ με διαδικασίες ΑΣΕΠ 1.000 μηχανικοί. Ανέφερε δε, ότι η συγκεκριμένη προτεραιότητα έχει τεθεί προκειμένου οι ΟΤΑ να είναι σε θέση να αντλήσουν σημαντικά κεφάλαια μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ, τα οποία μπορούν να διοχετευτούν στην υλοποίηση κρίσιμων έργων τα οποία λειτουργούν προς όφελος των πολιτών.

Εκτός όμως από τις ειδικότητες των μηχανικών, στην πρώτη γραμμή του δημοσίου τομέα είναι οι ιατρικές, νοσηλευτικές ειδικότητες και παραϊατρικό προσωπικό. Οπως και τα δυο προηγούμενα χρόνια έτσι και το 2022 θα συνεχιστούν οι προσλήψεις για προσωπικό στα νοσοκομεία. Αλλες ειδικότητες που βρίσκονται ψηλά στη λίστα των προκηρύξεων είναι: τεχνικοί, τεχνίτες, διοικητικοί, οδηγοί, φύλακες, βρεφονηπιοκόμοι, αρχαιολόγοι, εργατοτεχνίτες, λογιστές, χειριστές μηχανημάτων, κηπουροί, καλλιτεχνικό προσωπικό, ναυαγοσώστες, κτηνίατροι, γεωπόνοι κ.ά.

Πρεμιέρα για τον γραπτό διαγωνισμό με το νέο σύστημα του ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», τον Σεπτέμβριο του 2022 προγραμματίζεται να γίνει ο γραπτός πανελλαδικός διαγωνισμός με το νέο σύστημα του ΑΣΕΠ, που τίθεται σε εφαρμογή και με το οποίο οι προσλήψεις θα γίνονται με έναν και μοναδικό ετήσιο διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός θα αφορά θέσεις των βαθμίδων της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ίσως και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, αλλά όχι της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) που θα καλύπτεται πλέον με άλλη διαδικασία, με κοινωνικά κριτήρια και άλλες ιδιότητες. Στον εξεταστικό τομέα, ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει: εξέταση γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Οι παραπάνω δοκιμασίες θα διενεργούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου, είτε με συνδυασμό των δύο. Για τις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, οι διαδικασίες παραμένουν ως έχουν, με τη διαφορά ότι διεξάγονται πλέον µε τρόπο ηλεκτρονικό και αναπτύσσονται διαλειτουργικότητες μεταξύ των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων.

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2020 ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ 1:1ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2021 ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ 1:1ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 2022 ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 1:1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ15559104
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ68104113
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ616164
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ8783.0793.221
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ7501.882697
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ169207450
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ4062.6144.716
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ77100700
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ1.2001.5001.144
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ133895606
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ12630104
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ423396490
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ154172149
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ255254150
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ7916283
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ71.155
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ162343304
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ652118
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ151626
ΟΤΑ Α’ΒΑΘΜΟΥ & ΦΟΡΕΙΣ654560817
OTA Β’ ΒΑΘΜΟΥ283222324
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ767329119
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ23249
ΣΥΝΟΛΟ6.85112.91515.863
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();