πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022

Τηλεργασία: Πώς εφαρμόζεται σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Μία από τις συνήθειες που δημιούργησε η πανδημία είναι και η τηλεργασία. Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, η τηλεργασία επιστρέφει και μάλιστα σε ποσοστό 50%, τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα νέα μέτρα μπήκαν σε εφαρμογή από τις 30 Δεκεμβρίου 2021 και θα ισχύουν τουλάχιστον μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2022.
Σε ότι αφορά το Δημόσιο, το ενδεχόμενο να μην εφαρμοστεί η τηλεργασία σε υπηρεσίες του Δημοσίου αφήνει ανοιχτό η εγκύκλιος που εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε με βάση την σχετική ΚΥΑ με τα νέα μέτρα για τον κορωνοϊό:

«Εφόσον τηρούνται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ή δεν υφίστανται υπάλληλοι που η φύση των καθηκόντων τους να επιτρέπει την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, δεν θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό της τηλεργασίας. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο τρέχων προγραμματισμός αδειών που αφορά στην παρούσα εορταστική περίοδο».


Τι προβλέπουν τα νέα μέτρα
  • Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
  • Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή τηλεργασίας ή παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με κοινό, όπου είναι εφικτό.
  • Το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) και μέχρι ποσοστού 50%.
  • Η προσέλευση των εργαζομένων πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με τις εργασιακές ανάγκες και τις οδηγίες του εκάστοτε εργοδότη.
  • Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένων των τραπεζών και των περιπτώσεων στις οποίες δεν δύναται να προγραμματισθεί ραντεβού [επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, ελληνικών ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.].
50% τηλεργασία και στον ιδιωτικό τομέα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο: «Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%), βάσει πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνονται υπόψη η φύση των καθηκόντων των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι ανάγκες κάθε υπηρεσίας».

Παράλληλα σημειώνεται ότι:

«1. Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου επισημαίνεται ότι για το διάστημα από 30.12.2021 έως 17.1.2022, ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%), βάσει πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνονται υπόψη η φύση των καθηκόντων των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι ανάγκες κάθε υπηρεσίας. Βάσει των νεώτερων αυτών ρυθμίσεων και για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και τις 17.1.2022, καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών τους, καταρτίζοντας πλάνο εργασιών. Για την κατάρτιση του πλάνου εργασιών και βάσει των οδηγιών που έχουν ήδη δοθεί με προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες, υπενθυμίζονται και αποσαφηνίζονται τα εξής:

Το πλάνο εργασιών, προκειμένου να προσδιοριστεί το ανώτατο έως 50% ποσοστό τηλεργασίας, θα καταρτιστεί σε επίπεδο Διεύθυνσης υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι που παρέχουν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία δύνανται να εξυπηρετούν τις ανάγκες των Τμημάτων της εν λόγω Διεύθυνσης.

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

Θα πρέπει να λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό ενώ θα πρέπει να προστατεύονται οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, με παροχή τηλεργασίας ή παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με το κοινό, όπου είναι εφικτό.

Το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε εργοδότη και μέχρι ποσοστού 50%. Η προσέλευση των εργαζομένων γίνεται σταδιακά, σύμφωνα με τις εργασιακές ανάγκες και τις οδηγίας του εκάστοτε εργοδότη.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();