πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

“Αρπάζουν” αυτοδιοικητικά ακίνητα χωρίς καν να ρωτήσουν! Τι ακριβώς κατατέθηκε στη Βουλή

Υπερβαίνουν τη φαντασία όσα κατατίθενται από την Κυβέρνηση στη Βουλή και μάλιστα σε μια Χώρα όπως η Ελλάδα, όπου το Σύνταγμά μας ρητώς διασφαλίζει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με την παρ.3 Τροπολογίας που κατέθεσε η Κυβέρνηση και ψηφίζεται σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου,  παρατείνονται αυτοδικαίως έως 31 Δεκεμβρίου 2022 πράξεις παραχώρησης ακινήτων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν δομές της παρ.4 του αρ.8 και του αρ.10 του ν.4375/2016 [δηλαδή Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.),Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (Κ.Ε.Δ.) ].

Με απλά λόγια, Δήμος που έλαβε κάποτε Απόφαση να παραχωρήσει ένα ακίνητό του για να λειτουργήσει δομή μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τώρα (χωρίς καν να ερωτηθεί) το χάνει για έναν ακόμα χρόνο, μέχρι τα τέλη του 2022 !

Υπογραμμίζουμε ότι η διάταξη αφορά ακόμα και ήδη “ληγμένες” παραχωρήσεις δημοτικών ακινητών, αναγράφοντας συγκεκριμένα «έχουν λήξει ή θα λήξουν».

 

Ως γνωστόν, ο Κώδικας Δήμων (ν.3463/2006) στο άρθρο 185 ήδη περιλαμβάνει διαδικασίες για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων, ακόμα και «για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης».

Η παραχώρηση βάσει του Κώδικα προϋποθέτει ρητώς Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η αιφνιδιαστική κίνηση της Κυβέρνησης να πετάξει εκτός διαδικασίας τα Αιρετά όργανα των ΟΤΑ, νομοθετώντας αυτοδίκαιη παράταση, πρακτικά ισοδυναμεί με “υφαρπαγή” αυτοδιοικητικής περιουσίας.

 

Υπογραμμίζεται ότι την Τροπολογία συνυπογράφει η πολιτική ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών (συγκεκριμένα ο αρμόδιος επί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αναπληρωτής Υπ.Εσ. Στέλιος Πέτσας).

 

Αναλυτικότερα, ολόκληρη η αριθμ. 202/117/21.1.2022 Τροπολογία και κατωτέρω ειδικά η συγκεκριμένη παράγραφος:'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();