πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

Βαρέα-Ανθυγιεινά: Οι τελικές διατάξεις που κατατέθηκαν στη Βουλή – Τι ακριβώς αλλάζουν

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αφοράτο άρθρο 51του Πολυνομοσχεδίου της Κυβέρνησης, που κατατέθηκε στη Βουλή τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς ξημέρωμα Σαββάτου, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, δεκάδες διατάξεις ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με το άρθρο 51, λοιπόν, τροποποιείται το άρθρο 18 του ν.4354/2018, ως ισχύει, αναφορικά με τη “μεταρρύθμιση” του επιδόματος.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι πως διαγράφεται η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία θα έπρεπε να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα ορίσει τους δικαιούχους, το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος.

Η έκδοση της Κ.Υ.Α. μένει πια χωρίς προθεσμία για την Κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα, νέα διάταξη είναι πως στην Επιτροπή (η οποία έβγαλε το περιβόητο πόρισμα που ξεσήκωσε σφοδρές αντιδράσεις) δίδεται νέο έργο.  Αναλαμβάνει το έργο επεξεργασίας των προτάσεων και εισηγήσεων κοινωνικών εταίρων αναφορικά με τη “μεταρρύθμιση” του επιδόματος. Οφείλει να υλοποιήσει και να ολοκληρώσει αυτό το έργο έως την 30η Απριλίου, οπότε και θα πρέπει να προβεί στην υποβολή σχετικού πορίσματος προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Το σίγουρο, δηλαδή, είναι ότι η ΚΥΑ με το νέο καθεστώς αποκλείεται να εκδοθεί πριν τον Μάιο.

Επιπλέον, στην παρ.4 του νέου άρθρου, προβλέπεται η δημιουργία μια Μόνιμης Επιτροπής Γνωμοδοτικού χαρακτήρα από τον Υπουργό Οικονομικών, με αρμοδιότητες συναφείς με το επίδομα.

 

Προς πληρέστερη κατανόηση, ο AIRETOS.GR υπενθυμίζει ότι οι παράγραφοι 10 και 12 του αρ.18 του ν.4354/2018, αυτή τη στιγμή ισχύουν ως εξής:

- «10. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τη Γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρ.1. Η Απόφαση εκδίδεται εντός 2 μηνών από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ.1.»

- «12. Μέχρι την έκδοση της Απόφασης της παρ.10, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος

 

Με το αρ.51που κατατέθηκε, η παρ.12 θα καταργηθεί και ταυτόχρονα η παρ.10 θα αντικατασταθεί ως εξής:

« Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, κατόπιν Γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ.1. Μέχρι την έκδοση της Απόφασης του πρώτου εδαφίου, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος. »

 

Μπορείτε να δείτε κατωτέρω ολόκληρο το αρ.51 του κατατεθέντος Πολυνομοσχεδίου:https://www.airetos.gr/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();