πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

Φτάνει πια με τη συμμετοχή δημοτικών υπαλλήλων στις διάφορες επιτροπές - Το Σχόλιο της "πρΟΤΑσης" (10.04.2022)

Χαλάνδρι 10-04-2022

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι

Με διατάξεις των άρθρων του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών από τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 11/ΤΕΥΧΟΣ Α/15-01-1980) και με το άρθρο 377 (παρ. 1) του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) που αντικατέστησε το Π.Δ. 28, δίνεται το δικαίωμα στις οικονομικές επιτροπές των Δήμων να αποφασίζουν για τη συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Παροχής Υπηρεσιών, στις οποίες ορίζονται (με κλήρωση ή χωρίς) δημοτικοί υπάλληλοι.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει, για τις Επιτροπές αυτές που δεν απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις, να ορίζονται αιρετοί και όχι δημοτικοί υπάλληλοι.

Δεν είναι δυνατό οι λιγοστοί υπάλληλοι που έχουν απομείνει στις υπηρεσίες των δήμων, επιφορτισμένοι ήδη με πολλά – και πέρα των ειδικοτήτων τους – καθήκοντα, να υποχρεώνονται να συμμετέχουν και σε άμισθες υπηρεσίες και να υποχρεώνονται – επιπλέον – και στην υποβολή ετήσιας δήλωσης «πόθεν έσχες», λες και είναι στελέχη επιχειρήσεων, εισοδηματίες ή καριερίστες πολιτικοί.

Υπάρχει πληθώρα δημοτικών συμβούλων, αφού, ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων του κάθε δήμου, ένα δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από 13 μέχρι και 43 μέλη (Ν. 4804/2021 - ΦΕΚ 90Α, 05.06.2021) !

Έτσι, πολύ απλά, θα αποφασίζουν οι ίδιοι γι’ αυτά ακριβώς που έχουν ψηφίσει, δηλαδή για τις προμήθειες και τους προμηθευτές, τις υπηρεσίες και αυτούς που θα τις παρέχουν, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις, τα έργα και τους εργολάβους, φέροντας ολοκληρωτικά την ευθύνη αν κάτι πάει στραβά και αποδεσμεύοντας, συγχρόνως, τον δημοτικό υπάλληλο από τυχόν αστοχίες.

πρΟΤΑση
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();