πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

Δημόσιο: Αλλαγές στην προσωπική διαφορά -Ποιους ευνοούν

Στην άρση μιας υπαρκτής αντίφασης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ένας υπάλληλος να λαμβάνει χαμηλότερες αποδοχές, παρότι εξελισσόταν υπηρεσιακά και μισθολογικά, προχωράει το υπουργείο Εσωτερικών με το νέο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση.
Με το άρθρο 28 αναστέλλεται μέχρι 31/5/2024 η πρόβλεψη του ενιαίου μισθολογίου για μείωση της προσωπικής διαφοράς που λαμβάνει ένας δημόσιος υπάλληλος, σε περίπτωση που αυξηθούν οι αποδοχές του.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, άρθρο 27 του νόμου για το ενιαίο μισθολόγιο (ν. 4354/2015) «[η] προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης εξέλιξης». Το αποτέλεσμα ήταν μια αύξηση σε έναν δημόσιο υπάλληλο να προκαλέσει -σε κάποιες περιπτώσεις- μείωση πραγματικών αποδοχών λόγω μειώσεων στην προσωπική διαφορά που λάμβανε μέχρι πρότινος.

Με την προωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1ης.6.2022 και μέχρι τις 31.5.2024 αναστέλλεται αυτή η μείωση της προσωπικής διαφοράς και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να αναπροσαρμόζει την καταληκτική ημερομηνία αναστολής.

Με απλά λόγια, όπως σημειώνεται και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, «αίρεται η αντίφαση που θα προκαλούσε το ενδεχόμενο να λαμβάνει ο υπάλληλος χαμηλότερες αποδοχές, μολονότι εξελίσσεται υπηρεσιακά και ανέρχεται μισθολογικό κλιμάκιο».

Όπως αναφέρει το άρθρο 28: «Αναστέλλεται από 1ης.6.2022 και μέχρι τις 31.5.2024, η εφαρμογή του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόζεται η καταληκτική ημερομηνία αναστολής».

Παρ’ όλα αυτά, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, παραμένουν ζητήματα με την προσωπική διαφορά προς επίλυσης, με υπαλλήλους υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών να εγείρουν θέμα άνισης μεταχείρισης ανάμεσα σε εργαζόμενους με ίδια καθήκοντα και ίδια τυπικά προσόντα.

Ολόκληρο το προωθούμενο νομοσχέδιο:

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();