πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Ψηφιακή κάρτα για κάθε υπάλληλο στο Δημόσιο

Nέο εξειδικευμένο λογισμικό

Ατομική κάρτα, η οποία θα περιέχει το πλήρες υπηρεσιακό προφίλ κάθε δημοσίου υπαλλήλου, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος του επόμενου χρόνου.
Η κάρτα αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των αναρρωτικών απουσιών, των αδειών και την παρακολούθηση του ωραρίου των υπαλλήλων. Πρόκειται, ωστόσο, για μία μόνο από τις εφαρμογές της εγκατάστασης του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΗRMS) στο υπουργείο Εσωτερικών, ένα εξειδικευμένο σύστημα λογισμικού που υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες/εργασίες του ανθρώπινου δυναμικού κάθε φορέα και αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες από τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη. Το ΗRMS, το οποίο προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2023, θα ενσωματώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στην απογραφή (apografi.gov.gr) και αφορούν το μητρώο ανθρώπινου δυναμικού, την κινητικότητα, τον προγραμματισμό προσλήψεων και την αξιολόγηση, αλλά ταυτόχρονα θα περιλαμβάνει πολύ περισσότερες πληροφορίες και εφαρμογές. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη το περιβάλλον λειτουργίας του Δημοσίου να ενσωματώνει ολοένα και περισσότερο τις νέες τεχνολογίες και όλη η δομή οργάνωσης του Δημοσίου να αποτυπώνεται σε έναν ενιαίο «χάρτη».

Σε αυτή τη νέα πλατφόρμα θα υπάρχουν στοιχεία για όλες τις υπηρεσίες και τις διευθύνσεις, τα ψηφιακά οργανογράμματα κάθε υπουργείου και φορέα, τα περιγράμματα θέσης, οι ελλείψεις, ο προγραμματισμός προσλήψεων αλλά και όλες οι πληροφορίες που αφορούν κάθε υπάλληλο. Πότε προσελήφθη, τι πτυχία έχει, ποιες επιμορφώσεις έχει παρακολουθήσει, τι αξιολόγηση έχει λάβει, ποια είναι η προηγούμενη εμπειρία του και ποιο είναι το προσωπικό πλάνο ανάπτυξης το οποίο έχει σχεδιάσει σε συνεργασία με τον προϊστάμενό του, κ.λπ.

Η πολιτική ηγεσία και οι διευθύνσεις προσωπικού θα μπορούν να εντοπίζουν πόσοι υπάλληλοι μιας ειδικότητας υπάρχουν, πού εργάζονται και ποιες είναι οι ελλείψεις.

Επίσης, στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας με τα ανάλογα συστήματα των φορέων που λειτουργούν σήμερα, θα ενημερώνεται σε real time για όλες τις μεταβολές που αφορούν συνολικά το προσωπικό του Δημοσίου αλλά και τον κάθε υπάλληλο μεμονωμένα. Με αυτόν τον τρόπο, το εν λόγω σύστημα θα λειτουργεί σαν ομπρέλα πάνω απ’ όλο το Δημόσιο και θα μπορεί να λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο χάραξης και εφαρμογής πολιτικής. Πηγές του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρουν ότι, μέσω του ΗRMS, θα εφαρμοστεί ενιαία και δίκαιη πολιτική στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς, για παράδειγμα, ανά πάσα στιγμή θα μπορεί η πολιτική ηγεσία και οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού να εντοπίζουν πόσοι υπάλληλοι μιας ειδικότητας υπάρχουν, πού εργάζονται και ποιες είναι οι πιθανές ελλείψεις. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει άμεσα καταγραφή και έλεγχος των αναγκών σε προσωπικό. Το ΗRMS θα είναι διασυνδεδεμένο με τρίτα συστήματα, αυτά των φορέων που έχουν οριζόντια αρμοδιότητα σε διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ΑΣΕΠ, ΕΚΔΔΑ, Εθνικό Τυπογραφείο, e-ΔΑΥΚ της Υπηρεσίας Συντάξεων, Π.Σ. «Εργάνη», Διαύγεια, ΓΓΠΣ κ.ά.). Οπως αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΣ, μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, το ΑΣΕΠ θα ενημερώνεται για τις ανάγκες, οπότε σχεδόν αυτόματα θα προετοιμάζεται άμεσα και η σχετική προκήρυξη για τις θέσεις που πρέπει να πληρωθούν.

Οσον αφορά τη διασύνδεση του συστήματος έτσι ώστε να καταγράφεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα αποχώρησης, πηγές του υπουργείου Εσωτερικών επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για αυστηροποίηση του ωραρίου. Αντίθετα, η εφαρμογή του συστήματος θα δώσει τη δυνατότητα να γίνουν προσαρμογές εφόσον είναι αναγκαίες ή εφικτές για την καλύτερη λειτουργία μιας υπηρεσίας σε συνδυασμό με τις ανάγκες των υπαλλήλων.

Το HRMS υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (10.000.000 ευρώ + 24% ΦΠΑ), μέσω 3 υποέργων: 1. Υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης του συστήματος. 2. Υπηρεσία λειτουργίας συστήματος. 3. Υπηρεσίες υλοποίησης και παραμετροποίησης συστήματος για λοιπούς φορείς. Σε αυτή τη φάση υλοποιείται το υποέργο 2, οπότε και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με το υπ. Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και ΚτΠ για την αξιοποίηση υφιστάμενων και προβλεπόμενων υποδομών της δημόσιας διοίκησης και την προσαρμογή και λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Βασικοί χρήστες του συστήματος θα είναι το υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε να μπορεί να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης. Παράλληλα, όμως, κάθε υπάλληλος θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στην ατομική του καρτέλα. Ολοι οι πολίτες, επίσης, θα μπορούν να διαβάζουν το σύνολο των πληροφοριών, νόμων, κανονισμών και εγγράφων που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

της Τάνιας Γεωργιοπούλου

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();