πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Αποκλειστικό: Τέλος στις πρόωρες συντάξεις - «Βόμβα» στα όρια ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων

του Κώστα Κατίκου

«Βόμβα» στα όρια ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων έρχεται να βάλει η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που καταργεί τις πρόωρες συντάξεις ανδρών και γυναικών στα 56 και 58 εφόσον έχουν 25ετία στα έτη 2011 και 2012, αλλά και τις πρόωρες στα 55 και 60 ετών για τις γυναίκες και άνδρες αντίστοιχα με 25ετία το 2010.
Η γνωμοδότηση έχει ήδη φτάσει στο υπουργείο Εργασίας, το οποίο εξετάζει νομοθετική λύση για να μην ακυρωθούν συνταξιοδοτήσεις δημοσίων υπαλλήλων που υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους για μειωμένη σύνταξη. Για πολλούς ασφαλισμένους η έξοδος με μειωμένη δεν αποτελεί αντικίνητρο διότι η ποινή είναι μόνο 115 ευρώ στη σύνταξη.

Η γνωμοδότηση, όπως αποκαλύπτει ο «Ελεύθερος Τύπος», λέει στα βασικά της σημεία ότι η συνταξιοδότηση των υπαλλήλων με διατάξεις για μειωμένη σύνταξη δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται με τα όρια ηλικίας 55 ως 60 ετών που έμειναν αμετάβλητα μετά το νόμο 4336/2015, αλλά θα έπρεπε τα όρια αυτά να αυξάνονται σταδιακά κάθε έτος από 19/8/2015 και μετά με καταληκτικό το 62ο έτος, όπως ισχύει για τις μειωμένες συντάξει στα άλλα ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ, κ.ά.) που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Ερώτημα

Η γνωμοδότηση ζητήθηκε από το υπουργείο κατόπιν ερωτήματος από τον τομέα ΕΦΚΑ-Δημοσίου προκειμένου να ξεκαθαριστεί νομικά αν επιτρέπεται από 1/1/2022 η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη με ηλικίες 56 και 58 ετών για δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία στα έτη 2011 και 2012. Το ερώτημα έγινε διότι, ενώ ένας υπάλληλος με 25ετία το 2011 μπορούσε να αποχωρήσει με μειωμένη στα 56 ως το 2021, δεν ήταν ξεκάθαρο αν μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις στην περίπτωση που έκλεινε τα 56 το 2022, γιατί «σκόνταφτε» στο γενικό όριο των 62 ετών που ισχύει για μειωμένη από το 2022.

Αυτό που ζητήθηκε από το ΝΣΚ ήταν να γνωμοδοτήσει αν από 1/1/2022 που ισχύει το γενικό όριο για μειωμένη σύνταξη στα 62, στο Δημόσιο θα συνεχίσει να εφαρμόζεται η θεμελίωση για μειωμένη κάτω των 62 για τους ασφαλισμένους που συμπληρώνουν τις ηλικίες συνταξιοδότησης των 56 και 58 ετών από 1/1/2022 έχοντας την 25ετία στο 2011 και 2012.

Το συμπέρασμα

Το ΝΣΚ αφού εξέτασε τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου, κατέληξε στο συμπέρασμα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Ε.Τ», ότι ουδέποτε είχε προβλεφθεί ειδική διάταξη για τις προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης στο Δημόσιο, όπως συμβαίνει με άλλα ταμεία (π.χ. ΙΚΑ) που για τη σύνταξη με μειωμένο όριο ηλικίας έχουν ξεχωριστές προϋποθέσεις από αυτές που ισχύουν για το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης. Αντίθετα, προβλέφθηκε ότι οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν 25ετία θεμελιώνουν δικαίωμα για πλήρη σύνταξη με τα εκάστοτε όρια ηλικίας και μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη ως 5 χρόνια πριν το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης.

Για όσους είχαν 25ετία το 2011 το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης ήταν το 61ο έτος που για όσους το συμπλήρωναν από 19/8/2015 και μετά αυξανόταν σταδιακά κάθε έτος και από 1/1/2022 είναι στα 67.

Αντίστοιχα για όσους είχαν 25ετία το 2012 το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη ήταν το 63ο έτος που και αυτό από 1/1/2022 έχει πάει στα 67.

Παρότι όμως τα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη άρχιζαν να αυξάνονται από 19/8/2015 και μετά, οι ηλικίες για μειωμένη έμειναν αμετάβλητες στα 56 και 58, ενώ κατά τη γνώμη του ΝΣΚ θα έπρεπε να αυξάνονται κατ΄ έτος όπως και σε άλλα ταμεία. «Οι ηλικίες για τη μειωμένη σύνταξη είχαν μείνει αμετάβλητες, ενώ θα έπρεπε να ενσωματωθούν στους πίνακες των νέων ορίων ηλικίας που ισχύουν για τα άλλα ταμεία», αναφέρει σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Ε.Τ» ένα επίμαχο απόσπασμα της γνωμοδότησης του ΝΣΚ που δείχνει την κατεύθυνση για αύξηση των ορίων ηλικίας στο 62ο έτος για την μειωμένη σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων.

Σκεπτικό

Με βάση το σκεπτικό του ΝΣΚ πρόβλημα υπάρχει και για τις μειωμένες συνταξιοδοτήσεις με 25ετία το 2010 σε ηλικίες 55 ετών για τις γυναίκες και 60 για τους άνδρες διότι και αυτά τα όρια έμειναν αμετάβλητα μετά τον νόμο 4336/2015 παρότι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση θα έπρεπε να ακολουθήσουν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας που προέβλεπαν οι σχετικοί πίνακες του νόμου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το όλο πρόβλημα προέκυψε γιατί ο νόμος του 2015 δεν έλυσε το θέμα με τα όρια ηλικίας για τις μειωμένες συντάξεις του Δημοσίου και επιπρόσθετα με την ένταξη των ταμείων στον ΕΦΚΑ (το Δημόσιο μπήκε από 1/1/2017) «μεταφέρθηκαν» αυτούσια οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου χωρίς να υπάρξει εξίσωση των προϋποθέσεων μειωμένης σύνταξης με αυτές των άλλων ταμείων, όπως λένε σήμερα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας.

Ποια λύση εξετάζουν στο υπουργείο Εργασίας

Στο υπουργείο Εργασίας ετοιμάζεται ήδη μια υπηρεσιακή πρόταση που θα αποτελέσει τη βάση μιας νομοθετικής λύσης στο πρόβλημα που αναφύεται, καθώς από την αρχή του έτους έχουν πολλές εκατοντάδες ή και χιλιάδες παραιτήσεις υπαλλήλων με τα όρια των 56 και 58 ετών που κατά το ΝΣΚ δεν μπορούν να εφαρμοστούν!

Οι υπάλληλοι που έχουν υποβάλει αιτήσεις συνταξιοδότησης το έπραξαν θεωρώντας ότι από τη στιγμή που έχουν την 25ετία στα έτη 2011 ή 2012 έχουν θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη και μπορούν να αποχωρήσουν στα 56 ή στα 58 ακόμη και αν συμπληρώνουν τις ηλικίες αυτές το 2022.

Η λύση που εξετάζεται είναι να επιτραπεί η έξοδος με τα όρια των 56 και 58 ετών σε όσους υπέβαλαν παραιτήσεις (σ.σ.: αυτή θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες η εισήγηση των υπηρεσιών), πιάνοντας τις ηλικίες των 56 και 58 το 2022, με το σκεπτικό ότι κατά την πάγια ασφαλιστική πρακτική, αναζητείται η συμφερότερη επιλογή για τον ασφαλισμένο.

Επιπλέον οι ασφαλισμένοι δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση ότι υπάρχει ερώτημα για το αν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν κάνουν την αίτηση.

Προσοχή: Το πρόβλημα αφορά όσους πιάνουν τις ηλικίες των 56 και 58 από 1/1/2022.

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι οι εκπαιδευτικοί που με την καινούργια διαδικασία τον Φεβρουάριο υπέβαλαν παραιτήσεις και θα αποχωρήσουν για σύνταξη τον Αύγουστο. Πάρα πολλοί, κυρίως γυναίκες, επέλεξαν να βγουν με διατάξεις μειωμένης κλείνοντας φέτος τα 56 ή 58 και θεωρείται βέβαιο ότι η συνταξιοδότησή τους θα προχωρήσει κανονικά με βάση τη ρύθμιση που θα φέρει το υπουργείο Εργασίας.

Για το μέλλον όμως και για όσους δεν έχουν υποβάλει αιτήσεις αναμένεται ότι θα εφαρμοστεί ο κανόνας για μειωμένη στα 62. Ο ίδιος κανόνας (στα 62 για μειωμένη με 25ετία) θα ισχύσει και για όσους ανακάλεσαν τις παραιτήσεις τους, καθώς θεωρούνται εργαζόμενοι.

Δεν έχουν κανέναν κίνδυνο όσοι έκλεισαν τις ηλικίες για μειωμένη σύνταξη (56-58) ως τις 31/12/2021 ακόμη και αν κάνουν αίτηση το 2022, γιατί είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συμπληρώνοντας και τα χρόνια (25ετια) και την ηλικία (56-58) πριν το 2022.

Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να ακυρωθεί καμία συνταξιοδότηση από όσους αποχώρησαν ως το 2021, ούτε από όσους είχαν πιάσει τις ηλικίες ως το 2021 και υπέβαλαν αίτηση το 2022.

Τα «αμφιλεγόμενα» όρια ηλικίας για πρόωρη σύνταξη από το Δημόσιο
  1. Με 25ετία το 2011
Ηλικία 61Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Για πλήρη  σύνταξηΓια πρόωρη (μειωμένη) σύνταξη
Από 19/8/201561,956
201662,656
201763,356
20186456
201964,956
202065,656
202166,356
202267Σε εκκρεμότητα

 Με 25ετία το 2012

Ηλικία 63Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Για πλήρη  σύνταξηΓια πρόωρη (μειωμένη) σύνταξη
Από 19/8/201563,658
20166458
201764,658
20186558
201966,358
202066,658
202166,958
202267Σε εκκρεμότητα 
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();