πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

Δημόσιο: Ξεκίνησε ο B’ Κύκλος κινητικότητας για το 2022

Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους φορείς του δημοσίου και του ΟΤΑ για την έναρξη του Β΄ κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).
Ενόψει των ανωτέρω, ο Β΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2022 εκκινεί για όλους τους φορείς με την υποβολή αιτημάτων στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου 2022 και ολοκληρώνεται:

α) η πρωτογενής καταχώριση από όλους τους φορείς (π.χ. Υπουργεία, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, Δικαστήρια κλπ.) που επιθυμούν να υποβάλουν αιτήματα για τις υπηρεσίες τους, έως και τις 20 Οκτωβρίου 2022 και

β) ο τελικός έλεγχος και η οριστική υποβολή των αιτημάτων τόσο για τους εποπτεύοντες όσο και για τους εποπτευόμενους φορείς, που πραγματοποιείται από τους εποπτεύοντες φορείς (πχ. Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) 1 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Διευκρινίζεται ότι κατά το πρώτο στάδιο υποβολής αιτημάτων αν δεν υποβληθεί πρωτογενώς το αίτημα, τότε κατά το δεύτερο στάδιο ουδεμία τροποποίηση (προσθήκη, αφαίρεση κλπ.) ή πρωτογενής υποβολή του αιτήματος επιτρέπεται.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();