πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Εργαζόμενοι ΚΕΠ: Προχωρούν σε απεργία – αποχή διαρκείας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα Κ.Ε.Π (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.) προκηρύσσει ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από την Τρίτη 04/10/2022:
από τα καθήκοντα που σχετίζονται με την υποβολή και καταχώριση αιτήσεων πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) των ατόμων με αναπηρίες.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

για την ένταξη της νέας διαδικασίας χωρίς καμιά προηγούμενη εξοικείωση, ενημέρωση και οργάνωση διότι

• με την υπάρχουσα διάρθρωση, χωρίς κανένα διαχωρισμό του χώρου και τήρηση αποστάσεων δεν διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα και η προστασία των ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων,

• τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν πλήθος άλλων υποθέσεων και δεν είναι συνετό με αυτό τον τρόπο να ανατίθεται μια εξειδικευμένη, χρονοβόρα διαδικασία που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει η γνώση που απαιτείται για να απαντηθούν όλες οι απορίες των πολιτών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία,

• δεν προβλέπεται προγραμματισμένο ραντεβού όπως συμβαίνει στις γραμματείες των ΚΕΠΑ ώστε να μη δημιουργείται δυσφορία στους πολίτες και πίεση στους
εργαζόμενους,

• ένα τυπικό εγχειρίδιο δεν είναι αρκετό για να ικανοποιήσει τις ιδιαιτερότητες των περιπτώσεων και ανατρέχοντας στην τηλεφωνική επικοινωνία για διευκρινίσεις, δημιουργούνται καθυστερήσεις που δυσχεραίνουν το έργο των υπαλλήλων,

• σε πολλές περιπτώσεις που τις έχουμε αναφέρει, παραπέμπονται οι πολίτες ΜΟΝΟ στα ΚΕΠ , με διάφορες αιτιολογίες ( μη ύπαρξη κωδικών δημόσιας διοίκησης, αδυναμία σύνδεσης ή δικτύου κ.α. ) , μετατρέποντας τα σε αποκλειστικό σημείο υποδοχής των αιτήσεων,

• σε αρκετά ΚΕΠ υπάρχουν ελλείψεις σε υποδομές προσβασιμότητας

ΖΗΤΑΜΕ

1. Την αναστολή της διαδικασίας υποβολής αίτησης ΚΕ.Π.Α έως την επαρκή εκπαίδευση και εξοικείωση του προσωπικού προς αυτή.

2. 2. Τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών των ΚΕΠ, με τρόπο που να διασφαλίζονται οι κατάλληλες υποδομές προσβασιμότητας για πολίτες με αναπηρία.

3. 3. Την δημιουργία συνθηκών εμπιστευτικότητας, ώστε να εγγυηθεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των ατόμων ΑΜΕΑ.

Η ευθύνη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν τελειώνει με την παρουσίαση μιας πλατφόρμας, ιδιαίτερα όταν δεν αφορά απλά μια διεκπεραιωτική αίτηση. Τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να διευκολύνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό και γι’ αυτό απαιτείται προγραμματισμός, απαραίτητες προϋποθέσεις πρόσβασης, αναμονής και εμπιστευτικότητας, έγκαιρη και επαρκής εκπαίδευση. Έτσι μόνο θα μπορούν οι υπάλληλοι να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με συνέπεια και ηρεμία αλλά και η ομάδα αυτή των πολτών να εξυπηρετηθεί με τον ανάλογο σεβασμό. Υποχρέωση του κράτους είναι να τα διασφαλίσει και υποχρέωση δική μας να τα διεκδικήσουμε.

Καταγγέλλουμε την ασυλλόγιστη και ανοργάνωτη ανάθεση της διαδικασίας.

Διεκδικούμε τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και τις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να ανταποκρινόμαστε με επάρκεια και υπευθυνότητα στις ανάγκες των συμπολιτών μας αλλά και να συνεχίσουμε να τους παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες χωρίς να υποβαθμίζεται η υπηρεσία μας.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();