πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022

Δημόσιο: Προς κατάργηση το γνήσιο της υπογραφής -Ποιες δηλώσεις εξαιρούνται

Την κατάργηση της υποχρέωσης της βεβαίωσης γνησίου της υπογραφής σε όλα τα έγγραφα που προσκομίζονται στις Δημόσιες Αρχές, πλην των δηλώσεων με περιεχόμενο εξουσιοδότησης, περιλαμβάνουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για την οργάνωση των σχέσεων Κράτους και Πολίτη (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), που παρουσιάστηκαν προχθες στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
Παράλληλα εισάγοντα νέες ειδικές μορφές εξυπηρέτησης του πολίτη: Διοικητική βοήθεια. Διοικητική βοήθεια κατ’ οίκον για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ενιαίο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Ελληνικού Δημοσίου. Κινητές Μονάδες Έκτακτης Διοικητικής Υποστήριξης.

Συγκεκριμένα, οι υπουργοί Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και Επικρατείας, Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισαν ότι οι συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες έχουν τους παρακάτω στόχους:

-Την κωδικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό βασικών εννοιών, αρχών και διαδικασιών για τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες συναλλάσσονται με τη Διοίκηση και την προσαρμογή των διατάξεων αυτών στις τρέχουσες εξελίξεις.

-Τη δημιουργία σταθερού συστήματος διακυβέρνησης των διοικητικών διαδικασιών για τη διαρκή αξιολόγηση και απλούστευσή τους, ώστε να βελτιώνονται συνεχώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης.

-Την αποσαφήνιση εννοιών της εσωτερικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, ώστε να δημιουργείται ασφάλεια δικαίου τόσο για τους πολίτες όσο και για τους δημοσίους υπαλλήλους ως προς τις διοικητικές διαδικασίες.

Στις βασικές καινοτομίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

-Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής ώστε να περιλαμβάνει Ανεξάρτητες Αρχές, ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, αλλά και τις διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές.

-Ενιαία ρύθμιση για τις μεθόδους ταυτοποίησης των συναλλασσόμενων φυσικών προσώπων (Ελλήνων, Ευρωπαίων και υπηκόων τρίτων χωρών) με τη Δημόσια Διοίκηση και εισαγωγή της αρχής «μόνον άπαξ» στην προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων φυσικών και νομικών προσώπων.

-Ενίσχυση και διεύρυνση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών και στοιχείων: Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση και με ηλεκτρονικό τρόπο. Κατάργηση έκδοσης πιστοποιητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα για τον πολίτη. Σύσταση Μητρώου Δικαιολογητικών που υποστηρίζει τη διαρκή επικαιροποίηση. Κατάργηση δικαιολογητικών.

-Κατάργηση της υποχρέωσης της βεβαίωσης γνησίου της υπογραφής σε όλα τα έγγραφα που προσκομίζονται στις Δημόσιες Αρχές, πλην των δηλώσεων με περιεχόμενο εξουσιοδότησης.

-Εισαγωγή νέων ειδικών μορφών εξυπηρέτησης του πολίτη: Διοικητική βοήθεια. Διοικητική βοήθεια κατ’ οίκον για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ενιαίο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Ελληνικού Δημοσίου. Κινητές Μονάδες Έκτακτης Διοικητικής Υποστήριξης.

-Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού διακυβέρνησης των διοικητικών διαδικασιών βασισμένου σε τρεις πυλώνες: Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών – ΜΙΤΟΣ, Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), Παρατηρητήριο της Γραφειοκρατίας – Μετρήσεις Διοικητικών Βαρών.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();