πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

Τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό»

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση Αριθμ. 23727//01/2022 με την οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 3, 4, 5, 7, 16, 25, 26, 28 και 36 της κανονιστικής απόφασης 52/2022 «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (Β’ 1320).
Τα άρθρα αυτά αφορούν στις Αιτήσεις συμμετοχής και τα Δικαιολογητικά, στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, στον Χρόνο διεξαγωγής και στα Στάδια πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, στους Πίνακες συμμετεχόντων και αποκλειομένων υποψηφίων, στην Εξεταστέα ύλη, στους Πίνακες των υποψηφίων προς υποβολή δικαιολογητικών, στους Προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέων/ προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων, στις Ενστάσεις και στην Συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό και την εξέταση ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();